Anivia

Újjászületés
[Passzív] Újjászületés
Ha halálos sebet kap, Anivia tojássá alakul, majd teljes életerővel újraszületik.

Villámfagyasztás
[Q] Villámfagyasztás
Anivia összeérinti a szárnyait, és egy jéggömböt lő ki ellenfelei felé, amely megdermeszti és megsebzi az útjába kerülőket. A gömb egy idő után felrobban, és egy adott sugárban közepes sebzést okoz, valamint elkábítja a hatóterületén tartózkodókat.

Kristályfal
[W] Kristályfal
Anivia a levegő nedvességtartalmából áthatolhatatlan jégfalat hoz létre, amely minden mozgást megakadályoz. A fal csupán rövid ideig marad meg, azután elolvad.

Jégtámadás
[E] Jégtámadás
Anivia egy szárnycsapással jeges szélvihart bocsát az ellenfelére, amellyel kis mértékű sebzést okoz. Ha a célpontot nemrég elkábította egy Villámfagyasztás, vagy megsebezte egy teljes erejű Gleccservihar, az okozott sebzés kétszeres.

Gleccservihar
[R] Gleccservihar
Anivia jégesőt zúdít ellenfeleire, amely megsebzi és lelassítja őket.

Anivia egy ősi freljordi félisten, aki az élet, a halál és az újjászületés körforgását képviseli, ami összeköttetésben áll a váltakozó évszakokkal. Azok számára, akik tisztelik, ő Freljord elemi lelke, a remény szimbóluma és a változás szent mozgatórugója.

Az évek során összegyűlt mondák szerint Anivia mindig megjutalmazza azokat, akik kedvesek és szerények. Ritkán előfordul, hogy egy halandó megpillantja őt – vagy legalább is ezt állítja. Az emberek egy nemes, jég alkotta szellemmadárként írják le, csillogó szárnyakkal, amelyek eltakarják az eget is. Kiáltása olyan metszően éles, hogy még a legvadabb viharban is hallani lehet.

A nomád Notai törzs énekei azt regélik, hogy Anivia születésekor esett először hó a világon. Amikor kitört a hatalmas jégtojásából, a héjának darabjai az égbe lövelltek, és azóta hóként szállnak alá. A Gyászholló törzs legendái szerint a Freljordon süvítő jeges szél az első szárnycsapásaiból ered.

A tél ereje teljes egészében Anivia uralma alatt áll, így akik megpróbálnák meggyalázni szülőföldjét, rettentő ellenféllel kerülnek szembe. Ha feldühítik, képes erődítményeket és egész hegyeket összezúzni, a sikolya pedig olyan jeges hóviharokat támaszt, hogy az acélt is szilánkokra zúzzák.

Az egyik legrégibb és legnagyobb tiszteletben tartott hiedelem szerint Anivia legnagyobb ajándéka a Freljordnak az elemi jég megteremtése volt. Ez az elemi mágiával átitatott, soha el nem olvadó anyag tiszta és erős. A legnagyobb látnokok és jégmágusok régóta igyekeznek felhasználni az elemi jeget erejük növelésére, az olyan fegyverek pedig, amelyekbe akár csak egy aprócska darabot is kovácsoltak belőle, végtelenül halálosak.

Amikor a halandók először megérkeztek Freljordba, Anivia tárt karokkal fogadta őket. Látva, hogy a halandók nem bírják a hideget, Anivia elzárt völgyek felé terelte őket, ahol menedékre lelhettek, letelepedhettek, és lassan elkezdhették magukat hozzászoktatni az elemekhez. Gondoskodott róluk és vigyázott rájuk az első néhány bizonytalan évszázadban, a halandók pedig cserébe imádták őt.

Anivia abban reménykedett, hogy ezek az újonnan érkezett törzsek egyesült erővel fogják védelmezni a Freljordot a betolakodóktól, de a véres belviszályok lassan elkerülhetetlenné tették az inváziót. A legenda szerint egy kapzsi déli király a harcosaival átvonult a hegyeken azzal a céllal, hogy uralma alá hajtsa az északi földeket, és megszerezze magának a vad mágiájukat. Aniviát olyan éktelen haragra gerjesztette a betolakodók gőgje és tiszteletlensége, hogy hóvihart bocsátott rájuk, amely száz évig és egy napig tartott. A Letarolt pusztán szétszórva még mindig megtalálhatók azok az álló kövek, amelyek a helyiek állítása szerint az ősi sereg maradványai.

Más történetekben Anivia pártfogoltja, egy jégszülött hadfőnök, Lándzsatörő Ulla avarosai legendája is szerepel, aki kimentett egy fiatal sólymot egy déragyarú farkas éles karmai közül. A jégfőnix élete végéig védelmezte Ullát. Úgy tartják, hogy miután majdnem száz telet megérve elesett egy csatában, Anivia tárt szárnyakkal fogadta.

Ha ezek a legendák mind igazak, Anivia számos halandó civilizáció születésének és bukásának volt szemtanúja. Csak néhány emlék maradt fenn a kezdeti időkből, a legtöbb régen homályba veszett, és évezredek jege fedi.

De a halál sosem fog eljönni Aniviáért. A regék tanúsága szerint már többször is utolérte a végzet, de mindig újjászületett, ugyanis amíg Freljord létezik, a lelke halhatatlan. Bár lehet, hogy csak több száz vagy több ezer év elteltével kel újra életre, de minden újjászületése egy új korszak kezdetét jelzi. Ezért a megjelenése, bár egyben csodálatos áldás is, gyakran valami borzalmas esemény előhírnöke.

Úgy tartják, hogy egyszer feláldozta magát egy sereg óriási Romláshozóval vívott csatában. Anivia tudta, hogy nem tudja legyőzni ezeket a hatalmas lényeket, ezért alábukott az alattuk lévő jégbe, összetörve saját testét, hogy jégbe zárhassa az ellenséget.

Néhányan azt állítják, hogy Anivia újra kikelt a tojásából, és megjelent az új avarosai vezér, Ashe hadfőnök előtt. Ashe személyében Anivia talán azt látja, aki végre képes lehet egyesíteni Freljordot.

Ha viszont a jégfőnix tényleg visszatért, ahogyan azt egyre több sámán és lélekvándor állítja, akkor muszáj feltenni a kérdést: Milyen rettentő fenyegetéssel készül szembenézni?

Belépés