Aphelios

A gyilkos és a látnok
[Passzív] A gyilkos és a látnok
Aphelios a húga, Alune által készített mind az 5 lunari fegyvernek a mesterévé vált. Egyszerre mindig kettőhöz fér hozzá: az elsődleges fegyver és a tartalékfegyver. Mindegyik fegyverhez egyedi alaptámadás és aktivált képesség tartozik. A támadások és képességek felhasználják a fegyver lőszerét. Ha kifogyott a lőszer, Aphelios eldobja a fegyvert, és Alune megidézi a következőt az 5 közül.

Fegyverek képességei
[Q] Fegyverek képességei
Apheliosnak 5 különböző aktivált képessége van az elsődleges fegyverétől függően:

Calibrum (puska): nagy hatótávú lövés, amely megjelöli a célpontját egy következő nagy hatótávú támadáshoz.
Severum (Kaszapisztoly): gyors futás és a közeli ellenfelek megtámadása mindkét fegyverrel.
Gravitum (ágyú): a fegyver által lelassított ellenfelek mozgásképtelenné tétele.
Infernum (lángszóró): az ellenfelekre való lesújtás tölcsér alakban, majd megtámadásuk a tartalékfegyverrel.
Crescendum (Chakram): egy őrző telepítése, amely a tartalékfegyverrel támad.

Szakasz
[W] Szakasz
Aphelios átvált a tartalékfegyverére, így megváltozik az egyedi alaptámadása és aktivált képessége.

Fegyverek sorrendje
[E] Fegyverek sorrendje
Apheliosnak nincs harmadik képessége. Ez a hely a következő fegyveré, amelyet Alune-tól fog kapni. A fegyverek sorrendje a játék elején rögzített, de később változhat: ha egy fegyverből kifogy a lőszer, akkor a sor végére kerül.

Éber holdfény
[R] Éber holdfény
Koncentrált holdfényt lő ki, amely robbanást okoz, ha eltalál egy ellenséges hőst. Alkalmazza Aphelios elsődleges fegyverének egyedi hatását.

A Targon-hegy égbe szökő ormai felett ragyogó hold egyszerre tűnik távolinak és mégis hihetetlenül közelinek.

Aphelios és ikerhúga, Alune egy ritka együttállás idején születtek, amikor a holdat a szellemvilágbeli mása takarta ki, ezért a Targon-hegyen élő lunarik a sors gyermekeinek tartották őket.

A két gyermek tudta, hogy a születésüket kísérő égi jelenséghez hasonlóan őket is kettősség jellemzi: Aphelios testileg erős, mint a holdkő, Alune pedig mágikus tehetséget kapott a szellemvilágbeli tükörképtől. A titokzatosság, elmélkedés és felfedezés övezte vallás buzgó követői lettek. Nem csak a hitük miatt keresték a sötétséget, hanem mert csak az óvhatta meg őket.

A Targon-hegyet uraló solarik szemében a lunarik eretnekek voltak, ezért csak titokban gyakorolhatták vallásukat, és végül a puszta létezésük is feledésbe merült. A lunarik az árnyak között, templomokban és barlangokban rejtőztek el a solarik elől.

Apheliosra komoly nyomás nehezedett: azt várták tőle, hogy mindenben kiemelkedő legyen. Fáradhatatlanul gyakorolt titokzatos, holdkőből készült pengéivel, és gyakran a saját vérét ontotta edzés közben, hogy később másokét is képes legyen, ha a hite megköveteli. A szenvedélyes, ám sebezhető fiú szoros kapcsolatban állt a húgával, és senki mással nem barátkozott.

Míg Aphelios egyre veszélyesebb küldetéseket teljesített a lunarik védelmében, Alune-t látnoknak képezték ki, és fénymágiájával addig ismeretlen utakat és igazságokat fedett fel a hold fényében. Idővel a feladatai elszólították a templomból, ahol testvérével együtt felnőttek.

Alune távollétében Aphelios hite megrendült.

Mindenáron értelmet akart találni életének, ezért szertartásos útra indult a sötétségbe, amelynek során a hagyományok szerint a lunarik rálelnek a saját útjukra, vagy ahogy ők nevezték, a pályájukra. A hold fényét követve egy tóhoz ért, amelyben ritka éjvirágok nyíltak a víz felszíne alatt. Ezekről úgy tartották, hogy bár a termésük mérgező, olyan folyadékot lehet lepárolni belőlük, amely megnyitja az elmét az éjszaka hatalma előtt.

Aphelios megitta az éjvirág-esszenciát, ami akkora fájdalmat okozott neki, hogy minden más iránt érzéketlenné vált.

Nem sokkal később egy ősi templom, a Marus Omegnum évszázadok óta először elkezdett kilépni a szellemvilágból. A hegy minden részéről odagyűltek a lunarik, hogy tanúi lehessenek a hatalmi egyensúly változásának, ahogy új égi ciklus kezdődött.

Az erődbe minden megjelenésekor egyetlen, mágikus tehetséggel megáldott lakó léphetett be. Ezúttal Alune-t vezette a pályája a templomba. Aphelios, aki ritkán kért bármit is, jelen akart lenni az eseményen.

De ahogy az erőd átlépett a világok határán csodálatos mágikus fények közepette, egy másik, élesebb fény árasztotta el az éjszakát. Valahogy a lunarik nyomára bukkantak, hiába kedvezett nekik az égi ciklus.

Egy solari sereg támadott rájuk. Úgy tűnt, minden elveszett, és a solarik tűzzel-vassal kiirtják a lunari eretnekeket. Még Apheliost is legyőzték, holdkőből készült pengéi összetörve hevertek a földön, és vér szivárgott az ajkaiból, miközben az éjvirágért nyúlt…

Ám miközben tombolt a harc, Alune egyre mélyebbre hatolt a templomban, és amikor elért az építmény szívébe, hatalma kiteljesedett. Az éjvirágnak köszönhetően Aphelios érezte, ahogy Alune ereje körülzárja őt… és hallotta a húga hangját. Alune suttogásával mágiával itatta át Aphelios kezeit, amelyek holdkövekké szilárdultak, pótolva az elveszett pengéket.

Ahogy a hold és annak szellemi tükörképe egyesültek, úgy olvadt össze Aphelios harctudása Alune mágiájával.

A támadó solarik nem látták meg többször a napvilágot.

Ahogy hatalma csúcsára ért, Alune visszalökte a templomot és vele együtt saját magát a szellemvilágba, hogy megóvja a solariktól. Alune a templom erejének köszönhetően bárhova ki tudta vetíteni mágiáját, ha megfelelő fókuszt talált… ebben az esetben az Aphelios ereit elárasztó mérget.

Csak ekkor értették meg, mi a valódi sorsuk. Aphelios kiürítette magát az önmagának okozott fájdalommal, és így rajta keresztül testet ölthetett a hold ereje. Alune sorsa az volt, hogy egyedül éljen az erődben, és vezesse bátyját, akinek a szemeivel látja a világot.

Együtt alkotják azt a fegyvert, amire a lunariknak szüksége van, és amelyet fájdalom és áldozat tart egyben. Csak külön maradhattak együtt, lelkeik egymás mellett a két világot elválasztó fátyol két oldalán, távol, mégis hihetetlenül közel, olyasmit alkotva, amit még ők maguk sem érthettek.

A támadás túlélői visszatértek a hegy árnyai közé, Aphelios pedig védelmezi őket orgyilkos kiképzésére támaszkodva, amelyet Alune mágiája erősít fel. Pengéi helyét varázsfegyverek arzenálja vette át, amelyeket Alune tökéletesített számtalan közös küldetésük során.

Most, hogy a Targon-hegy erőegyensúlya változóban van, és a solarik már tudják, hogy a lunarik továbbra is léteznek, Aphelios és Alune segítsége kulcsfontosságú a lunarik túléléséhez.

Belépés