Ashe

Jeges nyílvesszők
[Passzív] Jeges nyílvesszők
Ashe támadásai lassítják a célpontot, akinek megnövelt sebzést is okoz.

Ashe kritikus csapásai nem okoznak nagyobb sebzést, de növelik a lassítás mértékét.

Összpontosított nyílzápor
[Q] Összpontosított nyílzápor
Ashe a támadásaival Összpontosítást gyűjt. Ha az Összpontosítás maximális számú jelzője összegyűlt, Ashe elsütheti az Összpontosított nyílzáport, amely minden Összpontosítás jelzőt felhasznál, így ideiglenesen megnöveli a támadási sebességet, az alaptámadások pedig nyilak nagy erejű sorozatát zúdítják az áldozatokra az időtartam végéig.

Sortűz
[W] Sortűz
A nagyobb sebzés érdekében Ashe 9 nyilat lő ki tölcsér alakban. A Jeges nyílvesszők hatása is érvényesül.

Sasszem
[E] Sasszem
Ashe felderítésre küldi a Sasszemet a térkép egy tetszőleges pontjára.

Elvarázsolt kristálynyíl
[R] Elvarázsolt kristálynyíl
Ashe egyenes vonalban egy jéglövedéket lő ki, amely megsebzi és elkábítja az eltalált ellenséges hőst. A kábítás időtartama a nyíl által megtett úttól függ. Emellett a közelben tartózkodó ellenfelek sebzést szenvednek el, és le is lassulnak.

Ashe a Freljord északi részéről származik, ahol a vad törzsi rajtaütések és a klánon belüli harcok legalább annyira részei a tájnak, mint a jeges szél süvöltése és a tundra kegyetlen hidege.

A csekély lélekszámú avarosai törzs matriarchája, Grena egyetlen gyermekeként Ashe Jégszülött volt: a harcosok kasztjának tagja, akit ősi kötelék fűz szülőföldje mágiájához, és megvan az a ritka képessége, hogy parancsolni tud az elemi jég erejének. Mindenki úgy vélte, hogy az édesanyja után Ashe lesz a törzs következő vezetője. Ashe azonban soha nem vágyott erre a dicsőségre. A harcias vérvonalával és különleges adottságaival járó komor felelősség terhe miatt Ashe elszigeteltnek és magányosnak érezte magát.

Az volt az egyetlen öröme, amikor Sejuani, az egyik testvértörzsből származó Jégszülött lány náluk vendégeskedett az Ornnkaal-sziklák környékén zajló nyári vadászatok idején. A lányok barátsága meghatározta a gyermekkorukat, de tizenéves korukra megszakadt közöttük a kapcsolat. Grena megsértette valamivel Sejuani nagyanyját, így a törzseik közötti szövetség hirtelen felbomlott.

Nem sokkal ezután Ashe édesanyja, akit kezdett utolérni a kor, elindult, hogy megkeresse „Avarosa trónját”, amely a szóbeszéd szerint számtalan kincset és varázstárgyat rejtett, amelyekkel reményei szerint helyreállíthatja törzse régi dicsőségét.

A próféciákba és legendákba vetett hite azonban kockázatvállalásra késztette Grenát, gyakran a népe rovására. Végül, egy másik törzs elleni veszélyes és szükségtelen támadás során Grenát megölték. Hirtelen halála miatt az ifjú Ashe-nek menekülnie kellett, a törzse nagy részét pedig lemészárolták.

A magányos, üldözött Ashe édesanyja utolsó térképét követve egy elhagyatott gleccserre lelt, ahol megtalálta Avarosa feltételezett sírhelyét, valamint elemi jégből készült mágikus íját. Ashe magához vette a fegyvert, megbosszulta vele édesanyja halálát, majd nyugat felé vette az irányt.

Nem tudni, hogy a kötelesség vagy a magány késztette-e erre, de Ashe hírnevet szerzett magának azzal, hogy megvédte a szétszóródott tűzőrző törzseket, amelyekkel útja során találkozott. Elutasította a rabszolgatartás szokását, és ehelyett ezeket a reményvesztett embereket új törzse teljes jogú tagjaivá fogadta. Gyorsan nőtt a hírneve. Hamarosan többen kezdtek hinni abban, hogy Ashe nemcsak Avarosa fegyverét viselte, hanem ő maga volt az újjászületett legenda, akinek az a végzete, hogy ismét egyesítse a Freljordot.

A követői azonban nem lakhattak jól a mendemondákkal, így a délre vezető hosszú menetelés az éhhalál szélére sodorta a törzset. Ashe ezért arra használta az őt övező legendákat, hogy szövetségeket kössön a nagy hatalmú és földben gazdag déli törzsekkel. Azt ígérte nekik, hogy olyan nemzetet kovácsol belőlük, amely fel tudja venni a harcot a szomszédos királyságokkal.

Az új szövetségek viszont új veszélyekkel is jártak, ezért Ashe nemsokára egy politikai viszály kellős közepén találta magát. A hadfőnököknek, Freljord törzsi vezetőinek meg kellett házasodniuk, és ha az egyik nagyobb törzsből választott volna férjet, azzal megsértette volna a többit. Ashe több férjet is választhatott volna, de ezzel csak azt érte volna el, hogy a saját házában tör ki a konfliktus, és az abból következő vérontás lerombolja a nehezen felépített szövetségeket.

A megoldás egy megtizedelt hegyi klánból származó szegény csavargó volt – egy Tryndamere nevű harcos. Nem volt szellemjáró, és nem volt megáldva semmilyen elemi erővel, viszont amikor megérkezett Ashe új fővárosába, Tryndamere rögtön belevetette magát az összes arénába, amelyet csak talált. Teljes odaadással küzdött, mert kétségbeesetten be akarta bizonyítani, hogy a klánja nincstelen túlélői érdemesek arra, hogy az egyik erősebb klán befogadja őket. De kegyetlen harcstílusa és rendkívüli vitalitása még Freljord népét is nyugtalanította, és sokan arra gyanakodtak, hogy sötét mágia állhat a háttérben. Ashe figyelmen kívül hagyta ezt, és felajánlotta neki, hogy befogadja az embereit, ha cserébe ő lesz ez első és egyetlen vértestvére.

Tryndamere vonakodva ugyan, de elfogadta az ajánlatot. Bár politikai házasságról volt szó, az egymás iránt érzett vonzalmuk egyértelmű volt, és lassan átadta a helyét az igazi szeretetnek.

Ashe jelenleg a freljordi törzsek több nemzedék óta legnagyobb szövetségének élén áll. Az ígért egység azonban egy törékeny békén alapul, amelyet több oldalról fenyegetnek a belső intrikák, az idegen hatalmak, a Fagykarom törzs egyre gyarapodó, erőszakos hordái, valamint az az állítólagos végzet, amelyben Ashe-nek legalább látszólag hinnie kell...

Belépés