Aurelion Sol

A világ közepe
[Passzív] A világ közepe
Csillagok keringenek Aurelion Sol körül, és varázssebzést okoznak minden eltalált ellenfélnek.

Csillagrobbanás
[Q] Csillagrobbanás
Aurelion Sol egy táguló csillagkorongot hoz létre, amely felrobbanva elkábítja és megsebzi az ellenfeleket, ha túl messze kerül a sárkánytól.

Táguló univerzum
[W] Táguló univerzum
Aurelion Sol tágasabb pályára állítja a csillagait, megnövelve a sebzésüket és a sebességüket.

Legendás üstökös
[E] Legendás üstökös
Aurelion Sol a levegőbe emelkedve messzire tud repülni.

A fény hangja
[R] A fény hangja
Aurelion Sol színtiszta csillagtüzet lehel, amellyel megsebzi és lelassítja az eltalált ellenfeleket, valamint biztonságosabb távolságra löki hátra azokat, akik túl közel kerültek.

Az éjszakai égbolton átsuhanó üstökös megjelenése gyakran jelzi egy nyugtalan, zavaros időszak kezdetét. Azt mondják, az ilyen tüzes hírnökök pártfogása alatt új birodalmak születnek, régi kultúrák tűnnek el és néha még a csillagok is alászállnak az égből…

Az igazság talán ennél is megrázóbb.

Az Aurelion Sol néven ismert nagy hatalmú lény már Runaterra halandó fajainak megjelenésekor is ősöregnek számított. A teremtés első lélegzete óta ő és a hozzá hasonlók az érintetlen világ hatalmas ürességét járták, hogy égi csodákkal hintsék tele ezt a beláthatatlan terjedelmű vásznat, amelyek látványa elégedettséggel és örömmel tölti majd el azokat, akik rájuk tekintenek.

Vándorlása során Aurelion Sol ritkán találkozott hozzá fogható lénnyel. Az égi szellemek híján voltak a szenvedélynek és kíváncsiságnak, alig tettek hozzá valamit a világmindenséghez, csupán mulattatóan önközpontú világnézetekkel álltak elő a teremtés természetéről.

Végül talált valamit, ami egy viszonylag érdektelen, általa teremtett csillag fényében fürdött. Egy világot. Új birodalmakkal.

Nem tudta, hogy ki vagy miért teremtette a világot… csak abban volt biztos, hogy nem ő volt az.

Az égi szellemek szokatlan érdeklődést mutattak a világ iránt, és őt is odahívták. Élettel és mágiával volt tele, újszülött civilizációk kérték náluk hatalmasabb erők iránymutatásait. Aurelion Sol hízelgőnek tartotta a földöntúli nagyszerűsége iránti hódolatot, és hatalmas, félelmetes csillagsárkány alakjában ereszkedett alá az égből, hogy élvezze a halandók imádatát.

A Targon nevű jelentéktelen vidék aprócska lakói a csillag fényéről nevezték el, amellyel ő ajándékozta meg őket, és az égi szellemek azt követelték tőlük, hogy méltó módon hálálják ezt meg neki. A halandók megmászták a legmagasabb hegyet, és egy lélegzetelállító koronát ajánlottak fel neki, amelyet óvatos és ravasz mágiával alkottak, és az égi birodalom kifürkészhetetlen jeleivel díszítették.

Abban a pillanatban, ahogy a homlokához ért, Aurelion Sol azonnal rájött, hogy nem ajándéknak szánták.

Az elátkozott korona olyan erővel tapadt a fejére, hogy ő sem tudta eltávolítani, és érezte, ahogy a csillaggal és a teremtéssel kapcsolatos tudását az övénél alsóbbrendű tudatok fürkészik. Ráadásul a korona ereje visszalökte őt az égbe, és megakadályozta, hogy visszatérjen a világra.

Tehetetlenül szemlélte, ahogy a csalárd égi szellemek parancsára a halandók egy hatalmas, csillogó korong építésébe fogtak. Ennek segítségével az ő égi erejét használva halhatatlan harcos isteneket teremtettek egy még be sem következett háborúra készülődve.

A feldühödött Aurelion Sol látta, hogy megfelelő gondoskodás híján sorra hunynak ki a csillagok, és próbált kitörni a korona fogságából. Ő hozta el a világosságot a világmindenségbe! Miért béklyózzák meg őt az égi szellemek és alávaló szolgáik? Boldogan felüvöltött, amikor a Napkorong megsemmisült… de aztán egy újabb, még erősebb került a helyére. Beletörődött a sorsába, és végignézte, ahogy a harcos istenek háborúba vonulnak riválisaik, majd a tiszta sötétségből formált szörnyek, végül pedig egymás ellen.

A csillagsárkány számára csupán néhány pillanatnyi idő múlva mágikus katasztrófák dúlták fel a világot, és Aurelion Sol érezte, hogy a Targon és az általa meggyűlölt szellemek védtelenné váltak. Óvatosan megközelítette a világot, és rájött, hogy folyamatosan gyengül az átok ereje. Mállani kezdett az arany a koronájáról, és a darabok üstökösként süvítettek végig az égbolton.

Aurelion Sol a szabadság reményében és az édes bosszú vágyától hajtva figyeli Runaterra történelmét. Biztos benne, hogy ebben a világban fog ismét a javára billenni a kozmikus egyensúly… és ha eljön ez a nap, az egész univerzum színe előtt megmutatja, milyen sors vár azokra, akik el merészelik orozni egy csillagkovács hatalmát.

Belépés