Blitzcrank

Manapajzs
[Passzív] Manapajzs
Ha Blitzcrank életereje 20% alá csökken, aktiválja a Manapajzsot, melynek erőssége a manaérték 50%-ával egyenlő, és hatása 10 másodpercig áll fenn. A Manapajzs 90 másodpercenként egyszer aktiválható.

Odarántás
[Q] Odarántás
Blitzcrank kilövi a jobb kezét, hogy megragadjon egy útjába eső ellenfelet. Az elkapott ellenfelet magához húzza, és sebzést okoz neki.

Túlterhelés
[W] Túlterhelés
Blitzcrank túltölti magát, hogy jelentősen megnövekedett mozgási és támadási sebességet kapjon. A hatás lejárta után ideiglenesen lelassul.

Vasököl
[E] Vasököl
Blitzcrank feltölti az öklét, hogy következő támadásánál dupla sebzést okozzon, és ellenfelét a levegőbe repítse.

Statikus mező
[R] Statikus mező
Passzívan villámokat gerjeszt, amelyek véletlenszerűen sebzést okoznak a közelben tartózkodó ellenségeknek. Ha Blitzcrank aktiválja a képességet, sebzést okoz a közelben tartózkodó összes ellenségnek, és 0,5 másodpercre elnémítja őket.

Blitzcrank egy hatalmas, elpusztíthatatlannak tűnő gőzgólem, akit eredetileg Zaun veszélyes hulladékainak elszállítására terveztek. Blitzcrank azóta túlnőtt ezen a célon, kivételes erejét és kitartását pedig immár mások védelmezésére fordítja. Mivel nem téveszti meg a látszat és a ravaszkodás, és képes meglátni mások valódi szándékát, mindig a bajbajutottak segítségére siet.

Nem sokkal a hextech technológia felfedezése után feltalálók és tudósok sokasága özönlött Zaunba, hogy a piltoveri törvények szigorú előírásaitól és szabályozásaitól szabadon kísérletezhessenek veszélyes anyagaikkal. Ezek a kísérletek gyakran katasztrófába torkolltak, romba dőlt épületeket és az utcára ömlött mérgező vegyszertócsákat hagyva maguk után. A Technomágiai Főiskola egyik kutatócsoportja gőzmeghajtású gólemeket fejlesztett ki a veszélyes hulladékok elszállítására, mivel a feladat még a legelszántabb zauniak számára is túlságosan veszélyesnek bizonyult.

A gólemek fáradhatatlanul dolgoztak Zaun utcáin, hogy a város szélén gombamód szaporodó hulladéklerakó helyekre szállítsák a veszélyes anyagokat. Balesetek azonban még az efféle strapabíró gépezetek között is gyakorta előfordultak, így a robotok sokszor darabokban érkeztek vissza a főiskolára. A mérgező iszap felkotrása az alsó szinteken igazán kemény feladatnak bizonyult, és a kártékony, savas vegyszerek lassan, de biztosan szétmarták a gólemek fémvázát.

Egy Viktor nevű fiatal, ambiciózus feltaláló olyan erős, strapabíró gépezetet szeretett volna létrehozni, amely hatékonyabban képes elvégezni a takarítási munkálatokat, és nem igényel állandó, költséges javítást. Kiválogatta a leselejtezett gólemek törött darabjait, és eldobta a kollégái által előszeretettel használt díszes elemeket. Viktor pusztán a mások által eldobott alkatrészek összeállításával is az eddigieknél sokkal ellenállóbb gépezetet állított össze.

Teremtményének a Blitzcrank nevet adta, és abban reménykedett, hogy a gólem gyorsan megszabadul majd minden hulladéktól, és nemesebb lénnyé válik egy rakás leselejtezett ócskavasnál. Miután olthatatlan vágyat plántált a robotba aziránt, hogy eltávolítsa Zaun népének útjából a mérgező anyagokat, Viktor leküldte őt a csatornarendszerbe, hogy az ott dolgozó gépeknek segítsen.

A gólem őszintén magáévá tette Viktor ideológiáját. Hitt abban, hogy az önfeláldozás és az önzetlenség az egész várost naggyá teheti. Blitzcrank csatlakozott a többi robothoz, és a takarítási program felderítőútjait a megszokottnál jóval messzebbre vezette. Félelmet nem ismerve tisztította meg a legkártékonyabb vegyi szennyeződésekkel borított környékeket is, és mindeközben egyszer sem kellett javításért visszatérnie a főiskolai laboratóriumokba.

Ahogy egyre több és több, a lakosságot fenyegető veszéllyel találkozott, egyre nagyratörőbb terveket kovácsolt gólemekből álló csapata számára, azonban rá kellett jönnie, hogy saját teste nem alkalmas más, a vegyi hulladék eltakarításán túlmutató célok elérésére. Egy éjjel azután kölcsönvette Viktor féltve őrzött szerszámosládáját, és felnyitotta saját gőzmotorját. Újrakonfigurálta a működését, funkcióinak minden korlátját eltávolítva, hogy még többet tehessen a városért.

A következő hetekben Blitzcrank egész városrészek evakuálását szervezte meg, hogy megvédje az embereket a mérgező gázok kártékony hatásától, átszervezte és hatékonyabbá tette az ételelosztó-rendszert, és megjavította az egyik bonyolult szűrőrendszert is, hogy tiszta vízzel láthassa el a városi kutat. Jócselekedetei révén Blitzcrank egyre világosabban látta saját hivatását, és olyan öntudatra tett szert, amilyet korábban még egyetlen gólem sem mondhatott magáénak.

Viktor felfigyelt a teremtményén végbement szokatlan változásokra, és azon kezdett dolgozni, hogy más gépekben is létrehozhassa a gólem különleges tudatát és önálló gondolkodását. Blitzcrank azonban soha nem vallotta be neki öntudatra ébredésének titkát, így Viktor képtelen volt megismételni korábbi sikerét.

Blitzcrank fáradhatatlanul rótta Zaun utcáit, és addig hallani sem akart szünetről vagy pihenésről, amíg minden rászorulót meg nem mentett. Sőt, immár nemcsak az embereken, hanem az elkóborolt állatokon és a lerobbant robotokon is segített. Amikor egy gázrobbanás porig rombolta a Davoran óratornyot, Blitz hatalmas karja segítségével mentett ki a romok közül egy gépészcsaládot és annak koromfekete macskáját. Még egy apró mechanikus táncosfigurát is kimenekített a gyerekszobából.

Nem volt olyan feladat, amelyet a gólem ne végzett volna el szívesen. Megakadályozott egy vegyszerbanditák által kitervelt rablást, elkapta egy kisgyerek földre hulló jégkrémét, és megmentette az utazócirkusz egyik elkóborolt poróját, amelyet majdnem elütött egy rozzant kerékpár... mindezt egyetlen nap alatt.

Később megtudta, hogy sokan megbetegedtek azok közül, akiket korábban megmentett a mérgező vegyszerektől. Mivel képtelen volt segíteni rajtuk, tehetetlenségében a megalkotójához fordult. Viktor lelkesen fogadta a kérést, ugyanis komolyan foglalkoztatta a gondolat, hogy megszabadítsa az emberiséget a halandóság béklyójától. Megnyugtatta Blitzcranket, hogy technomágiai eredményeivel egyszer képesek lesznek legyőzni a halált.

Blitzcrank meggyőzte a csatornarendszerben lakó egyik családot, hogy tegyenek próbát Viktor módszerével. Ő maga a feltalálóval együtt dolgozott a gépek beültetésén, amelyeknek a páciensek testében le kellett győzniük a betegséget.

A beültetés kezdetben sikeresnek bizonyult: a család újra olyan mozgékonnyá vált, mint amilyen a betegség előtt volt. Pár egészségben eltöltött hónap után azonban az állapotuk rohamosan romlani kezdett. Viktor és Blitzcrank fáradhatatlanul dolgozott, hogy megtalálják a gyógymódot, de a próbálkozásaikkal csak elodázni tudták az elkerülhetetlent. Rövid időn belül a család minden tagja meghalt.

A kudarc által lesújtott Blitzcranknek rá kellett ébrednie, hogy ezzel a módszerrel sajnos nem tud segíteni az embereken. Elhagyta teremtőjét, társát és barátját azért, hogy minden tőle telhetőt megtehessen a zauni emberek életének megsegítéséért.

Zaunt sokan egy káosz uralta szemétdombként tartják számon, ahol a vakmerő kísérleteknek és a törvénytelen tetteknek semmi sem szab határt, Blitzcrank számára viszont a végtelen lehetőségek tárházát jelenti. Szüntelenül rója a várost azt kutatva, miként javíthat a lakók helyzetén, különös figyelmet szentelve azoknak, akiket a társadalom kitaszított vagy rég elfeledett. Blitzcrank szilárdan hisz abban, hogy egy kis tengelyzsírozás révén Zaun Valoran legnagyszerűbb városává válhat.

Belépés