Camille

Adaptív védelem
[Passzív] Adaptív védelem
A hősök elleni alaptámadások egy rövid időre Camille maximális életerejének 20%-ával egyenlő, a hősök sebzési típusától függő (fizikai vagy varázs-) sebzést elnyelő pajzsot biztosítanak.

Precizitási protokoll
[Q] Precizitási protokoll
Camille következő támadása bónusz sebzést okoz, és bónusz mozgási sebességet ad. A varázslat rövid ideig ismét aktiválható, és jelentős bónusz sebzést okoz, ha Camille kivár a két támadás között.

Taktikai vágás
[W] Taktikai vágás
Camille rövid idő elteltével egy tölcsér alakú, sebzést okozó robbanást idéz elő. A hatás távolabbik felén lévő ellenfelek lelassulnak, és plusz sebzést szenvednek el, amely Camille-t gyógyítja.

Falhorog
[E] Falhorog
Camille a falhoz húzza magát, majd elrugaszkodik, és földet éréskor a levegőbe löki az ellenfeleket.

Hextech ultimátum
[R] Hextech ultimátum
Camille a célponthoz ugrik, és az adott területhez horgonyozza a hőst. Eközben az alaptámadásai bónusz varázssebzést okoznak a célpontnak.

Camille egy élő fegyver, egy elegáns elit ügynök, akit arra képeztek, hogy a törvény határain kívül tevékenykedjen. Mindent megtesz azért, hogy a piltoveri gépezet és zauni tükörképe is hibátlanul működjön. Camille legnagyobb erénye az alkalmazkodóképessége és az, hogy minden részletre odafigyel. A hanyag kivitelezést szégyennek tartja, amelyet mihamarabb orvosolni kell. Jó modorra nevelték, és gazdagságban nőtt fel. Ő a Ferros klán kémfőnöke, akinek egy sebész pontosságával kell megoldania a családját érintő kétesebb ügyeket. Camille esze éppolyan éles, mint a pengék, amelyeket használ, ugyanakkor a számtalan hextech implantátum miatt sokan vetik fel, hogy ő már inkább gép, mint ember.

Camille családja a vagyona jó részét egy ritka kristály bányászatának köszönhette, amely csak egy távoli völgy homokjában volt fellelhető. Ezek voltak az első hexkristályok, más néven „az első kristályok,” és olyan hatalommal ruházták fel használójukat, amelyről addig csak a mágiával született egyének álmodhattak. Camille dédanyjának testvére, Elicia egy ilyen expedíció során veszítette el az egyik karját – és majdnem az életét is –, még fiatal korában. Áldozatát nagyra becsülték, és a Ferros család körében elvárássá vált az ilyen fokú odaadás, ami a családi jelmondatba is bekerült: „A családért bármit”.

A brackern nevű lények, amelyeket Elicia Ferros felfedezett, véges erőforrásnak bizonyultak, Camille családja ezért keresni kezdte a módját, hogyan fokozhatná az addig felhalmozott kristályok erejét. A háttérben maradva vegytech- és rúnaalkímiai kutatásokat pénzeltek, és a Ferros család volt az első, amely kisebb erejű, de könnyebben beszerezhető szintetikus hexkristályokkal jelent meg a piacon. Az ilyen erő gyakran komoly következményekkel jár: a pletykák szerint a szintetikus kristályok gyártása volt a Zauni Szürkeség létezésének az egyik fő oka.

Camille Piltover előkelő Kékszél-udvarának egyik legvagyonosabb családjába született Rhodri és Gemma, a Ferros klán akkori két vezetőjének hatodik gyermekeként. Végül csak Camille és öccse, Stevan élték meg a felnőttkort.

Ezért Camille, a legidősebb élő gyermek kiemelt figyelemben részesült, nem sajnálták a pénzt az oktatására, megtanították az arisztokratához illő viselkedésre és a család iránti hűségre. Mivel Valoran legkiválóbb elméi előszeretettel keresték fel Piltovert, Camille-nak számos kiváló oktatója volt, ezért a dél-ioniai zhyun dialektust és az ónoxusi nyelvet is folyékonyan beszéli. Gyermekként arra biztatták Camille-t, hogy tanulmányozza Valoran történelmét, így az ősi shurimai nyelvet is elsajátította, amíg apjának segédkezett az Odyn-völgyi ásatásokon. Camille ezenkívül igen tehetséges zenész, mesteri csellójátékos.

Piltoverben az a szokás, hogy az egyik fiatalabb gyermek legyen a család kémfőnöke, és ezzel az őket védő karddá és pajzzsá váljon. Ezen gyermekek feladata, hogy az adott piltoveri család érdekei szerint járjanak el, a klán mesterével együttműködve mindenáron biztosítsák a család sikerét. A Ferros klán különösen fontosnak tartja ezt a pozíciót, ezért mindig is gondoskodtak arról, hogy hírszerzésük vezetője a lehető legjobb legyen. Camille testvére, Stevan egészsége meglehetősen gyenge volt, ezért nem jöhetett szóba a posztra. A szülei, különösen édesapja büszkék voltak, amikor Camille vette át Stevan helyét a klán kémfőnökeként. Stevan féltékenyen figyelte, ahogy Camille további képzésben és elismerésben részesül. A lány tehetségesnek bizonyult a harc, a kémkedés és a vallatás tudományában is. Camille kedvenc fegyvere a keresztpengével ellátott Shon-Xan lándzsakard volt, az információszerzésben az erőszakos vallatást kedvelte, és előszeretettel mászott le egy elromlott óratoronyból a Kígyó-szigetek nyugati részéről származó mászócsáklyával.

Camille 25 éves volt, amikor őt és édesapját implantátumokkal felerősített banditák támadták meg. A bűnbanda úgy akart a csúcsra törni Zaun alvilágában, hogy megszerzik a család legértékesebb titkait. Camille és az édesapja is megsérült. A lány felépült, de apja belehalt a sérülésekbe. Camille édesanyja nem sokkal később szintén meghalt, mert nem tudta elviselni a házat ért veszteséget, így Camille testvére, Stevan vált a klán mesterévé. Stevan fiatal volt, heves, és mindenáron bizonyítani akart, ezért megduplázta a Ferros klán egyébként is kiterjedt kutatási tevékenységét a hextech-beültetések terén.

Az éves gyász letelte után a Ferros házat szemkápráztatóan feldíszítették a Fejlődés napjának ünnepére. Stevan személyesen felügyelte Hakim Naderi, a család új vezető mérnökének beavatását. A fiatal, tehetséges kristályműves Bel'Zhunból, egy shurimai tengerparti városból származott.

Camille-t a támadás óta kínozta a tudat, hogy nem tudta megvédeni édesapját, ezért egy hextech implantátumot kért Hakimtól, hogy emberfeletti teljesítményre legyen képes. Hakim az első találkozásukkor beleszeretett Camille-be, és elhatározta, hogy ki fogja rángatni a nőt az elkeseredésből, amelybe a szüleinek halála taszította. A közös munkájuk során és a Shurimáról egymással megosztott, estébe nyúló történeteiket mesélve igen közel kerültek egymáshoz. A hosszú hónapokig tartó közös munkájuk során Camille már nem tudta eltitkolni, hogy viszonozta Hakim érzelmeit. Ahogy közeledett a testének átalakítására kitűzött műtét napja, még szenvedélyesebbé vált a kapcsolatuk, hiszen tudták, hogy az az együtt eltöltött idejük végét jelenti. Hakim a család más projektjeivel fog foglalkozni, Camille pedig minden idejét a kémfőnöki feladatainak kell, hogy szentelje. Hakim ennél is jobban tartott attól, hogy Camille szívének eltávolításával az emberség is eltűnhet a nőből.

Néhány nappal Camille műtétje előtt Hakim fenntartásai a felszínre törtek. Megkérte Camille kezét, és arra kérte, hogy szökjenek meg együtt. Elmesélte, milyen jövőt képzel el kettejüknek: Bel'Zhun napfényes homokján vándorolnának, felfednék az ősi Shurima titkait, és együtt nevelnék gyermekeiket, messze a kötelességtől, amely Camille-t a házához kötötte. Camille életében először elbizonytalanodott a családja iránti hűségében.

Stevan hatalma a klán mestereként attól függött, hogy Camille mennyire tudja valóra váltani az ő elképzeléseit. Amikor Stevan értesült a titkos lánykérésről, megijedt attól, hogy elveszítheti kémfőnökét, és meggyengülhet a Ferros család fölötti uralma. Stevan egy tervet eszelt ki, hogy emlékeztesse Camille-t az apjának tett esküjére. Stevan megszervezte, hogy támadás érje őt a következő alkalommal, amikor Camille és Hakim találkozik. Stevan kihasználta a gyengeségét, amely miatt nem tölthette be a neki járó helyet, és véresen, összetörve jelent meg nővére előtt, felébresztve benne az éjszaka emlékét, amikor nem tudta megvédeni az apjukat. Camille látta, hogy mi történik, ha a kémfőnök nem szenteli teljes figyelmét a feladatainak.

Hakim hiába könyörgött neki, a nő nem hallgatott rá. Kötelessége generációkra nyúlt vissza, és ha annak idején jobban felkészült volna, talán megmenthette volna az apja életét, és megvédhette volna az öccsét is. Camille azt kérte, hogy gyorsítsák fel a műtét előkészületeit, és szakított Hakimmal.

Hakim továbbra is szerelmes volt Camille-ba, és tudta, hogy csak ő tudja biztonságosan elvégezni a sebészeti beavatkozást. Nem hagyhatta, hogy szerelme a műtőasztalon haljon meg, ezért Camille kérését teljesítve kivágta a nő szívét. Amint meggyőződött arról, hogy az új, mechanikus szív nélküle is tovább tud dobogni, Hakim lemondott a pozíciójáról. Camille arra ébredt, hogy a labor, ahol ő és Hakim annyi időt töltöttek együtt, üres és elhagyatott.

Camille belevetette magát a munkájába, és a lábába ültetett pengék, a derekába erősített mászócsáklya és egyéb, apró hextech implantátumok formájában továbberősítette a testét. Minden újabb átalakítás egyre inkább próbára tette Camille-t és az új technológiát. Sokan kétségbe vonták, hogy maradt még valami a korábbi személyiségéből. Ahogy a Ferros klán hatalma és vagyona nőtt, Camille egyre sötétebb és halálosabb feladatokat hajtott végre az öccse utasítására.

A hextech szívnek hála Camille nem öregedett a korral, és Hakim Naderi hamarosan csak egy távoli emlék maradt számára. Az öccsével már nem volt ilyen kegyes az idő. Stevan teste egyre törékenyebbé vált, ám továbbra is elszántan kapaszkodott a klán mesterének címébe.

Camille egy közelmúltbeli küldetése során tudomást szerzett egy naiv piltoveri leány balszerencsés eljegyzéséről, és egyúttal olyan további eseményekről értesült, amelyek egyértelművé tették számára Stevan árulását. A Hakimot elűző hazugságok Camille és a klán puszta létét veszélyeztették. Felismerte, hogy testvére mohó tervei önzőek, és már nem szolgálják a klán érdekeit. Félretette a kevés érzést, amit még öccse iránt táplált, és átvette a Ferros klán vezetését.

Camille a család minden nyilvános ügyét testvére lányunokájára bízza, akit ő ültetett a klán élére. Így Camille továbbra is az árnyékok közt tevékenykedhet, ahol a legtöbbet teheti családja sikeréért. Camille bármilyen nehéz feladatot képes megoldani, és megbékélt azzal, hogy jórészt emberfeletti gépezetté vált, miközben kihasználja annak minden előnyét. Camille ereiben a hexkristályok energiája csörgedezik, és nem bírja a tétlenséget. Örömét leli a jól végrehajtott ipari kémkedésben, szereti a frissen főzött teát, és hosszú sétákat tesz a Szürkeségben.

Belépés