Darius

Vérontás
[Passzív] Vérontás
Darius támadásai és sebzést okozó képességei miatt az ellenfél 5 másodpercen át vérzik és fizikai sebzést szenved el. A hatás legfeljebb 5 alkalommal halmozódhat.

Megtizedelés
[Q] Megtizedelés
Darius nekilendül, és széles ívben meglendíti a fejszéjét. A penge nagyobb sebzést okoz az ellenfeleknek, mint a markolat. Darius a pengével eltalált ellenséges hősöktől és nagy szörnyektől függő mértékben gyógyul.

Bénító csapás
[W] Bénító csapás
Darius következő támadása átvágja egy ellensége fő ütőerét. A kivérző áldozat mozgási sebessége csökken.

Elfogás
[E] Elfogás
Darius megélezi a fejszéjét, így az általa okozott fizikai sebzés passzív módon figyelmen kívül hagyja a célpont páncéljának egy részét. A képesség aktiválása után Darius a fejszéje horgával maga felé rántja az ellenfeleit.

Noxusi guillotine
[R] Noxusi guillotine
Darius odaszökken egy ellenséges hőshöz, és halálos csapást mér rá, amely tényleges sebzést okoz. A célpontra ható Vérontás minden jelzője tovább növeli a sebzést. Ha a Noxusi guillotine végez az ellenféllel, a képesség egy rövid ideig újra azonnal bevethető.

Darius és testvére, Draven Basilich kikötővárosában nőttek fel. Darius nehezen tudta mindkettejüket eltartani, miközben állandó harcban állt az idősebb utcagyerekek bandáival, és bárkivel, aki veszélyt jelentett az öccsére – a városi őrséget is beleértve. Az utcán minden nap valóságos küzdelem volt a túlélésért, így Darius tizenkét éves korára több sebhelyet szerzett, mint sok katona egész életében.

Amikor Basilichet bekebelezte a terjeszkedő noxusi birodalom, Cyrus, a győztes parancsnok meglátta a két konok testvérben lakozó erőt, és a seregébe fogadta őket. Az évek során számos fáradalmas hódító hadjáratban vettek részt szerte a világban, és több felkelést is levertek a birodalom határain belül.

Noxusban bárki felemelkedhetett származásától, kultúrájától vagy hátterétől függetlenül, és Darius lelkesen élt is ezzel a lehetőséggel. Szegénysorba született, de a hadseregben gyorsan lépett egyre magasabb rangba, mindig a kötelességet szem előtt tartva. Nagy tisztelet övezte agresszivitása, fegyelme és rendíthetetlensége miatt. A Dalamor-síkságon maga fejezett le egy noxusi tábornokot, amiért az visszavonulást rendelt el. Darius dühödt üvöltéssel feje fölé emelte véres fejszéjét, újra hadrendbe állította a szétszóródott hadosztályokat, majd váratlan és dicsőséges győzelemre vezette őket a jóval népesebb ellenféllel szemben.

Jutalmul saját sereget alapíthatott, és a birodalom minden szegletéből lelkes újoncok ezrei jelentkeztek nála szolgálatra. Darius a többségüket elutasította – csak a legerősebb, legfegyelmezettebb és legerősebb akaratú katonákat választotta ki. Noxuson kívül is olyan félelmetes volt a híre, hogy egész városok adták meg magukat, amint feltűntek a falak alatt a rettegett harci zászlók.

A varjuk, a noxusi támadásoknak évtizedekig ellenálló, büszke harcos nép hegyi erődjének embert próbáló, de sikeres ostroma után Dariust maga Boram Darkwill császár nevezte ki Noxus kezének. Aki jól ismeri Dariust, tudja, hogy sem a hatalom, sem a dicsőség nem érdekli. Egyetlen vágya, hogy a világ legerősebb birodalmává tegye Noxust. Darkwill ezért Freljordba küldte őt és seregét, hogy térdre kényszerítse a barbár törzseket.

A hadjárat évekig húzódott, és keserű, fagyos patthelyzettel végződött. Darius hajszál híján menekült meg a merényletek és a rajtaütések elől, sőt, egyszer még a vérszomjas Fagykarom törzs markából is. Belefáradt az állóháborúba, ezért visszatért Noxusba, hogy a hadserege megerősítését követelje.

Bemasírozott a fővárosba veteránokból álló seregével, és csak ott tudta meg, hogy a császár meghalt a Jericho Swain vezette puccs során. Az összeesküvésnek számos támogatója akadt, köztük volt Darius testvére, Draven is.

Nehéz döntés előtt állt. Sok nemesi ház azt várta Noxus kezétől, hogy megbosszulja Darkwill halálát, de jól ismerte és tisztelte a kegyvesztett Swain tábornokot, és maga is felszólalt elbocsátása ellen az évekkel korábbi sikertelen ioniai hadjárat után. Esküje Noxushoz és nem egy császárhoz kötötte, és Swain őszintén beszélt a birodalommal kapcsolatos terveiről. Darius rájött, hogy egy ilyen vezetőt szívesen szolgálna... de Swainnek más elképzelései voltak.

Noxus a Trifarix, egy háromfős tanács közös irányítása alá került, akik az erő három arcát testesítették meg: a céltudatosságot, a fizikai erőt és a ravaszságot. Darius örömmel foglalta el a helyét a tanácsban, és vállalta egy új elit haderő, a trifariai légió felállítását, amely a birodalom leghűségesebb és legérdemesebb harcosaiból áll, és amely a hódítás új és dicsőséges korába vezetheti Noxus seregeit.

Belépés