Fiora

Halálos tánc
[Passzív] Halálos tánc
Fiora kihívást intéz a közeli ellenséges hősökhöz, hogy próbálják kikerülni a csapását. Ezután kijelöli, hogy merre fog támadni. Ha sikerül betalálnia, akkor némi bónuszt kap, és ismét támadhat.

Kitörés
[Q] Kitörés
Fiora a kijelölt irányba lendül, és ledöf egy közeli ellenfelet, amivel fizikai sebzést okoz, és alkalmazza a találati hatásokat.

Visszavágás
[W] Visszavágás
Fiora rövid ideig kivédi a rá irányuló összes sebzést és bénító hatást, majd a kijelölt irányba szúr. A szúrás lelassítja az első eltalált hőst, vagy elkábítja, ha Fiora a képességgel kivédett egy bénító hatást.

Kardforgatás
[E] Kardforgatás
A következő két alaptámadás idejére megnő Fiora támadási sebessége. Az első támadás lelassítja a célpontot, a második pedig kritikus csapás lesz.

Nagy kihívás
[R] Nagy kihívás
Fiora felfedi egy ellenséges hős négy gyenge pontját, és a célpont közelében megnő a mozgási sebessége. Ha Fiora mind a 4 gyenge pontot eltalálja, vagy ha legalább egyet eltalál, mielőtt az áldozat meghalna, akkor Fiora és a közelben tartózkodó szövetségesei néhány másodpercig folyamatosan gyógyulnak.

Fiora Valoran legrettegettebb párbajhőse, akinek nyers modora, éles esze és még gyorsabb kardja egyaránt széles körben ismert. Demacia királyságában, a Laurent-házba született. A család irányítását apjától kellett átvennie, miután egy botrány majdnem elsöpörte őket. A Laurent-ház neve bemocskolódott, Fiora pedig minden erejével azon van, hogy visszaállítsa családja becsületét, és újra Demacia nagy és jóravaló előkelőségei között tartsák őket számon.

Fiora már egészen ifjú korától kezdve szembeszállt minden elvárással. Édesanyja Demacia legjobb mesterembereivel készíttetett neki élethű babákat. Fiora ezeket a szolgálólányoknak ajándékozta. Megszerezte viszont a bátyja kardját, és rákényszerítette a testvérét, hogy titokban vívóleckéket adjon neki. Édesapja próbababák sorát szerezte be, hogy lánya saját varrónője azokon mutathassa be a Fiorának készült csodás ruhákat. Fiora ehelyett a kitöréseket és a riposztokat gyakorolta rajtuk.

Fiora egész életében Demacia legnemesebb hagyományait követte, a tökéletességre törekedett, és nem tűrte a becsülete vagy a családja elleni sértéseket. Mivel ő volt a Laurent-ház legfiatalabb leánya, legfeljebb afféle politikai bábuként számítottak rá, akit a nagy patríciusházak közti kusza szövetségi rendszer részeként házasítanak majd ki a megfelelő helyre. Fiora számára becstelenségnek tűnt, hogy az akarata ellenére kényszerítsék valamire, akkor is, ha a tulajdon apja teszi ezt vele. Ellenállása dacára egy politikailag előnyös házasságot sikerült tető alá hozni a Koronaőr-ház egyik oldalágával, és nyárra tűzték ki az esküvőt.

Demacia ősi családjai mind elküldték képviselőiket a menyegzőre, de Fiora nem fogadta el a sorsát, és nyíltan megtagadta az engedelmességet. Az összegyűlt sokaság előtt kijelentette, hogy előbb hal meg, mint hogy valaki más irányítsa az életét. Ezzel nyilvánosan megsértette a jövendőbelijét, akinek családja elégtételként halálig tartó párbajt követelt, hogy lemoshassák a szégyent.

Fiora azonnal kiállt volna, de a ház fejeként apja kötelessége volt, hogy elfogadja a kihívást. A Koronaőr-ház bajnoka kiváló harcos volt, így a vereség biztosnak tűnt. Ez pedig a Laruent-ház bukását és a makacskodó menyasszony száműzését hozta volna magával. A kedvezőtlen kilátások miatt Fiora apja olyan döntést hozott, amely hosszú évekre megpecsételte a családja sorsát. Aznap este megpróbálta elbódítani ellenfelét egy főzettel, hogy az lassabb legyen a küzdelem során, de felfedezték, hogy miben mesterkedik, és letartóztatták.

A demaciai törvények hírhedten szigorúak és kegyetlenek. A szabályok alól nincs kibúvó, és Fiora apja a legalapvetőbb becsületkódexet sértette meg. Megszégyenítő büntetésként rá a közönséges bűnözőknek kijáró nyilvános akasztás, a családjára pedig a Demaciából való száműzés várt. A kivégzés előtti éjjelen Fiora meglátogatta apját a börtönben, de csak ő tudja, mi hangzott el kettejük között.

Egy ősi, rég elfeledett szabály lehetővé tette, hogy a család egyik tagja a vétkes vérét ontva törölje el a másik családtag által rájuk hozott szégyent, ezzel kerülve el a gyakorlatilag halálos ítélettel felérő száműzetést. Más választásuk nem lévén apa és lánya a Pengék Termében csapott össze. A puszta halála nem jelentett volna elégtételt, ezért Fiora apjának küzdenie kellett, és meg is tette. A harc szinte követhetetlen volt, a pengék villámgyorsan táncoltak. Aki ott volt, sosem felejti el a látványt. Fiora apja kiválóan vívott, de a lányának nem érhetett a nyomába. Minden kardcsapás egy-egy búcsúszó volt, végül Fiora könnyes szemmel szúrta szíven apját, ezzel megmentve családját a száműzetéstől. Apja megölésével Fiora vált a Laurent-ház fejévé (bátyjai legnagyobb döbbenetére).

Bár a család hírneve nem semmisült meg, az ilyen botrányok emlékét nehéz eltörölni. Az elkövetkező években Fiora okosan igazgatta a ház ügyeit, és gyorsan megtanulta, hogyan kerülheti el az ifjonti hevességéből következő hibákat. A kardvívásban és a tárgyalóasztalnál egyaránt félelmetes ellenféllé vált, aki a tőle megszokott egyértelműséggel és kegyetlen őszinteséggel tárta fel a problémák lényegét. Néhányan még emlegetik a család korábbi megszégyenülését, és méltatlankodnak amiatt, hogy egy nő merészeli vezetni az egyik nemesi házat, de ezt csak maguk közt merik megtenni. Ha ugyanis az efféle pletyka Fiora fülébe jut, ő azonnal a kardjával követel igazságtételt. Kétségtelen azonban, hogy az ilyen esetekben is gyakorlatias marad, és gyakran ajánl olyan megoldást a másik félnek, amely annak halála nélkül ad elégtételt a becsületsértésért. Eddig egyetlen kihívó sem fogadta el az ajánlatát, így egyikük sem élte túl a Fiora elleni párbajt.

A Laurent-ház csillaga ismét felfelé ível, így Fiorát kérők hada ostromolja, de eddig egyikük sem bizonyult méltónak a kezére. A közvélekedés szerint Fiora minden kérőjét lehetetlen feladatok sora elé állítja, így őrizve meg a függetlenségét, mivel a házas asszonyoknak át kell ruházniuk hatalmukat a férjükre.

És Fiora soha, semmit nem tett eddig a hagyományok szerint.

Belépés