Garen

Kitartás
[Passzív] Kitartás
Ha az elmúlt időszakban semmilyen támadás vagy ellenséges képesség nem okozott sérülést Garennek, másodpercenként visszanyeri a teljes életerejének egy részét.

Döntő csapás
[Q] Döntő csapás
Garen mozgási sebességre tesz szert, és leráz magáról minden lassító hatást. A következő támadása bónusz sebzést okoz, és elnémítja a célpontot.

Bátorság
[W] Bátorság
Garen páncélja és varázsellenállása az ellenfelek megölésével passzívan megnő. Ezt a képességet arra is használhatja, hogy egy pillanatra pajzsra és kitartásra tegyen szert, amelyet egy kisebb mértékű, de hosszabb ideig fennmaradó sebzéscsökkentés követ.

Ítélet
[E] Ítélet
Garen sebesen forgatja a kardját a teste körül, és fizikai sebzést okoz a közeli ellenfeleknek.

Demacia igazsága
[R] Demacia igazsága
Garen Demacia erejét hívja segítségül, hogy kivégezzen egy ellenséges hőst.

Garen, húgával Luxszal együtt a Koronaőrök nemesi családjába született. Egészen fiatal korától tisztában volt vele, mit várnak el tőle: nem kevesebbet, mint Demacia trónjának védelmét, akár az élete árán is. Atyja, Pieter magas rangú katonatiszt volt, nagynénje, Tianna pedig a Rettenthetetlen Előőrs elit alakulatának kapitánya, és mindketten III. Jarvan király feltétlen bizalmát élvezték. Garen pedig idővel hasonlóképpen szolgálta volna a király fiát.

Demacia királysága a Rúnaháborúk romjaiból emelkedett ki, a későbbi századok pedig további zűravart és viszályokat hoztak magukkal. Garen egyik nagybátyja a demaciai hadsereg íjászlovagja volt, aki sokat mesélt Garennek és Luxnak a birodalom falain túli kalandozásairól, ahová Demacia lakóinak biztonsága érdekében merészkedtek, hogy megvédjék őket a külvilág veszélyeitől.

Figyelmeztette őket, hogy egy nap valaki kétségtelenül véget vet a jelenkor viszonylagos békéjének, legyenek azok a vándormágusok, a Pokol szörnyetegei, vagy valami más, eddig elképzelhetetlen borzalom.

Garen még a tizenegyedik életévét sem töltötte be, amikor félelmeik mintegy beigazolásaként nagybátyjukkal szolgálat közben végzett egy mágus. A fiú átérezte, milyen fájdalmat okozott ez a családnak, és látta a kishúga tekintetébe költözött rettegést. Ekkor bizonyosodott meg arról, hogy a mágia jelenti az első számú fenyegetést Demaciára nézve, és megesküdött, hogy minden eszközzel távol tartja azt a birodalomtól. Csak az alapító eszméket követve, és megrendíthetetlen büszkeségük révén őrizhetik meg a birodalom biztonságát.

Tizenkét éves korában Garen elhagyta a család ezüsttóvári birtokát, és csatlakozott a katonasághoz. Fegyverhordozóként éjt nappallá téve gyakorolt, és a háború tudományát tanulmányozta, miközben testét és elméjét egyetlen fegyverré kovácsolta, amely épp olyan erős és igaz volt, akár a demaciai acél. Akkoriban találkozott először IV. Jarvannal, a fiatal herceggel, akit egy napon, királlyá válása után szolgálnia kellett volna. A két ifjú szoros barátságot kötött, és elválaszthatatlan társak lettek.

Az ezt követő években Garen Demacia katonájaként helyet kapott a pajzsfalban, és rövid időn belül félelmetes hírnevet szerzett magának a harcmezőn. Mire tizennyolc éves lett, szolgált a freljordi határ mentén indított hadjáratokban, kulcsszerepet játszott a Néma-erdőben tevékenykedő förtelmes szekták feloszlatásában, és harcolt Hóbérc vitéz védelmezőinek oldalán.

Maga III. Jarvan személyesen hívta vissza Garen zászlóalját Demacia pompás városába, és a Bátrak Csarnokában, a királyi udvar színe előtt tüntette ki őket. Koronaőr Tianna, aki nem sokkal korábban emelkedett főmarsalli rangra, külön kiemelte unokaöccsét, és előterjesztette a próbatételre, amelyet a Rettenthetetlen Előőrs leendő tagjainak kell kiállnia.

Garen visszatért otthonába, hogy felkészüljön a próbára. Lux és a szülei örömmel várták az érkezését, és a család birtokán élők is szeretettel fogadták őt. Örömmel látta, hogy kishúga intelligens és talpraesett fiatal nővé érett, valami azonban megváltozott benne. Korábbi látogatásai során is gyanakodott már, ám most új erőre kapott benne a gyanú, hogy testvére, Lux mágikus hatalommal bír… de mindig igyekezett elhessegetni a baljós sejtést. Elviselhetetlen volt számára a gondolat, hogy egy Koronaőr birtokában lehet ugyanannak a tiltott mágikus erőnek, amely a nagybátyja vesztét okozta.

Bátorságának és képességeinek köszönhetően Garen természetesen kiállta a próbákat, és csatlakozhatott az Előőrshöz. Büszke családja és jó barátja, a herceg színe előtt esküdött fel a trónra.

Lux és az édesanyja jóval több időt töltöttek a fővárosban, a király, valamint az Illuminátorok szerény rendjének szolgálatában járva, Garen azonban igyekezett annyi távolságot tartani tőlük, amennyit csak lehetett. Bár mindennél jobban szerette a testvérét, valami miatt sosem tudott hozzá igazán közel kerülni, és próbált nem belegondolni abba, hogy mit kívánna tőle a kötelesség, ha a gyanúja végül beigazolódna. Ehelyett minden figyelmét új feladatainak szentelte: kétszer olyan keményen harcolt és edzett, mint azelőtt.

Amikor a Rettenthetetlen Előőrs újdonsült kapitánya elesett egy csatában, bajtársai Garent javasolták a helyére, ami ellen természetesen senkinek sem volt ellenvetése.

A mai napig elszántan küzd otthona védelméért, bármilyen ellenfél fenyegesse is azt. Garen nem csupán Demacia legerősebb és legfélelmetesebb harcosa. Ő testesíti meg a birodalom legnagyszerűbb és legnemesebb alapítóértékeit.

Belépés