Illaoi

Ősisten prófétája
[Passzív] Ősisten prófétája
Illaoi és az általa létrehozott porhüvelyek csápokat idéznek meg a közeli, áthatolhatatlan tereptárgyakra. A csápok a lelkeket, a porhüvelyeket és Illaoi Kemény lecke képességének áldozatait támadják. A csápok fizikai sebzést okoznak az eltalált ellenfeleknek, és ha megsebeznek egy hőst, gyógyítják Illaoit.

Csápcsapás
[Q] Csápcsapás
A csápok nagyobb sebzést okoznak. Aktiváláskor Illaoi lecsap egy csáppal, és fizikai sebzést okoz.

Kemény lecke
[W] Kemény lecke
Illaoi a célpontjához ugrik, fizikai sebzést okoz neki, a közeli csápok pedig szintén lecsapnak az áldozatra.

Lelki próbatétel
[E] Lelki próbatétel
Illaoi kiszakítja a lelket az ellenfele testéből, és maga mellé kényszeríti azt. A lelkek által kapott sebzés egy részét az eredeti célpont is elszenvedi. Ha a lélek elpusztul, vagy a célpont túl messzire kerül tőle, a célpont porhüvellyé válik, és elkezdenek csápok megjelenni a közelében.

A hit ereje
[R] A hit ereje
Illaoi a földre csap a bálványával, és fizikai sebzést okoz a közeli ellenfeleknek. Minden eltalált hős után egy csáp jelenik meg.

Illaoi megingathatatlan hite mellett hatalmas ereje is eltörpül. A Nagy Kraken prófétájaként egy hatalmas, aranyból készült bálvánnyal szakítja ki ellenfelei lelkét a testükből, és zúzza szét a valóságról kialakított képüket. Aki fegyvert ragad „Nagakabouros igaz hangja” ellen, az hamar rájön, hogy Illaoi sosem harcol egyedül: a Kígyó-szigetek istene is az ő oldalán küzd.

Illaoi kisugárzása mindenkit lenyűgöz. Magával ragadó személyiség, aki a maga teljes valójában élvezi az életet. Elveszi, amit megkíván, elpusztítja, amit utál, és elmerül abban, amit szeret.

Aki azonban meg akarja érteni Illaoit, annak meg kell ismernie a vallást, amely szerint él. Nagakabourost, hitének istenét többnyire hatalmas kígyófejként ábrázolják, amelyet csápok sokasága övez állandó, kezdet és vég nélküli mozgásban. Kígyóanya, a Nagy Kraken vagy éppen a Szakállas Hölgy: mindegy, milyen néven emlegetik, Nagakabouros a Kígyó-szigetek istene, az élet, a tengeri viharok és a mozgás úrnője. (Nevének szó szerinti fordítása annyit tesz: „a határtalan szörny, mely a tengert és az eget mozgatja.”) Az őt tisztelő vallásnak három fő hitelve van: minden lélek arra születik, hogy az univerzumot szolgálja; az univerzum minden lényében ott él a vágy; az univerzum csak akkor tart a beteljesülés felé, ha az élőlények a vágyaikat követik.

Az alacsonyabb rangú papnők feladata a templomok fenntartása, a szent kígyók hívása és Nagakabouros hitének oktatása. A vallás Igaz Hangjaként Illaoi közvetlenebbül szolgálja istenét azzal, hogy eltávolítja az akadályokat az univerzum útjából. Két szent feladata van.

A legfontosabb, hogy Igaz Hangként az első sorban kell harcolnia az élőholtak ellen. Nagakabouros szemében ezek tisztátalan lények, mert kiestek az univerzum megszokott körforgásából. Bár a Kraken összes papnőjének kötelessége megvédeni az őslakókat a Lidércjárástól, az Igaz Hang a legerősebb szellemekkel küzd meg, és elűzi a Fekete Ködöt.

Másodszor pedig Illaoinak fel kell kutatnia azokat, akik előtt nagy jövő állhat, hogy alávesse őket Nagakabouros próbatételének. Ez a feladat a teher, amelyet Illaoinak Igaz Hangként hordoznia kell. A hatalmas, szent bálvány, az Isten Szeme segítségével az Igaz Hang kiszakítja a próbára tett harcos lelkét a testéből, arra kényszerítve őt, hogy szembeszálljon vele, és bizonyítsa rátermettségét. Teszi mindezt úgy, hogy tudja: aki elbukik, megsemmisül. A Kraken nem tűri a gyávaságot, a kételyt és a korlátokat. Mindezzel együtt sosem a pusztítás a cél. A próbát túlélők örökre megváltoznak, és gyakran megtalálják magukban a kellő erőt, hogy beteljesítsék a sorsukat.

Noha Illaoi a legerősebb és a legjobban tisztelt Igaz Hang száz generáció óta, mégis az mondja el róla a legtöbbet, hogy miben törte meg a hagyományokat. Amikor végleg Igaz Hanggá vált, ereje teljében Illaoi elhagyta Buhru aranytemplomait, és a közeli Bilgewater szennyes városába költözött.

A kalózváros a Kígyó-szigetek egyetlen olyan része, ahol megtűrik az idegeneket, és Illaoi népe visszataszító koszfészeknek tartja ezt a helyet. A korábbi Igaz Hangok figyelemre sem méltatták a várost, és az ottani külhoniakat alig tartották többre, mint saját népük páriáit. Illaoi szakított ezzel a hagyománnyal, amikor úgy döntött, hogy megvédi Bilgewatert a Lidércjárástól, és még nagyobb megrökönyödést keltett, amikor kijelentette, hogy élnek a városban olyanok, akik méltók a próbára. Ennek ellenére csak néhány templom létesült a városban, és csupán kevés paylangi (így nevezik maguk között a sziget lakói a kontinensről érkezőket) léphetett ezek területére. Mégis Illaoi volt az, aki elhozta Bilgewater számára a Kígyóanya hitét, amely hirdetője megingathatatlan személyisége miatt meglehetősen népszerű is lett.

Arról is pletykálnak, hogy a hatalmas papnő összetörte Bilgewater legvérszomjasabb és leghírhedtebb kalózának szívét. Aki találkozott vele, nem is kételkedik ebben. Illaoi karcos stílusa ravasz elmét, erőt és lehengerlő magabiztosságot rejt.

Sokan keresik a kegyét, és örömmel látják őt Bilgewaterben... de mindenki fél attól, hogy a Kraken Prófétája egy nap őt is próbára teszi.

„Nem lehet pihenni. Mi vagyunk a mozgás maga.””

Nagakabouros húsz bölcsessége.Részlet.

Belépés