Kayle

Isteni felemelkedés
[Passzív] Isteni felemelkedés
Kayle támadásait égi hatalom kezdi átitatni, ahogy szintet lép, és erősödnek a képességei. A szárnyai lángolni kezdenek, idővel megnő a támadási sebessége, a mozgási sebessége és a támadási hatótávja, és tűzhullámokat indít el a támadásaival.

Kitörő ragyogás
[Q] Kitörő ragyogás
Kayle egy portálon keresztül egy égi kardot idéz meg, amely keresztülhalad az ellenfeleken, lelassít és megsebez minden eltalált célpontot, valamint csökkenti az ellenállásaikat.

Égi áldás
[W] Égi áldás
Kayle égi áldást kér, amivel gyógyítja saját magát és a legközelebbi szövetségesét, valamint megnöveli a mozgási sebességüket.

Csillagtűz varázspenge
[E] Csillagtűz varázspenge
Passzív: Kayle égi kardja, Erény bónusz varázssebzést okoz a megtámadott ellenfeleknek.

Aktív: Kayle következő támadása égi tűzzel égeti meg a célpontot, a hiányzó életerejével arányos varázssebzést okozva neki.

Égi ítélet
[R] Égi ítélet
Kayle sebezhetetlenné tesz egy szövetségest, és segítségül hívja az Igazság korábbi szellemeit, akik az égből aláhulló kardokkal tisztítják meg a célpont körüli területet.

A Rúnaháborúk idején a Targon-hegy jelzőtűzként magasodott a sűrűsödő sötétség fölé; Kayle és ikertestvére, Morgana ebben a fényben születtek. A szüleik, Mihira és Kilam együtt vágtak neki a veszélyes hegy megmászásának, hogy megszerezzék az erőt, amellyel megvédhetik törzsüket a pusztulástól.

Mihira akkor sem fordult vissza, amikor kiderült, hogy gyermeket vár. A hegycsúcsra felérve az Igazság szelleme költözött a testébe, és egy lángoló kardot kapott, amelynek tüze fényesebb volt a napnál is.

Nem sokkal később megszülettek az ikrek. A néhány pillanattal idősebb lány, Kayle éppen olyan világos volt, mint amennyire Morgana sötét.

Mihira félelmetes harcossá vált, jóval erősebb lett bármely halandónál. Kilam rettegni kezdte felesége égből kapott hatalmát, amelynek fénye sok varázstudó ellenfelet vonzott magához. Úgy döntött, hogy nem teszi ki lányait a veszélynek, és a Hódító tengerén átkelve egy olyan településre menekítette őket, ahol állítólag maga a föld is védelmet nyújtott a mágia ellen.

Kilam új otthonukban nevelte az ikreket, akiknek vérmérséklete napról napra egyre jobban különbözött a másikétól. Kayle koraérett lány volt, és rendszeresen vitatkozott a település véneivel a szabályaik miatt. Bár nem emlékezett anyja képességeire, de tudta, hogy a törvények azért vannak, hogy biztonságban élhessenek. Bár apjuk nem szívesen beszélt róla, Kayle biztos volt abban, hogy Mihira egymaga vetett véget a Rúnaháborúknak egy távoli csatatéren, megmentve mindannyiukat.

Az ikrek már a kamaszkorba léptek, amikor egy tűzcsóva hasított végig az égen. Egy mennyei tűzzel égő kard zuhant Kayle és testvére közé, ahol kettétört. Kilam döbbenten ismert rá Mihira fegyverére.

Kayle habozás nélkül felkapta a kard egyik felét, és azonnal tollas szárnyak nőttek ki a hátából. Morgana óvatosan követte a példáját. Kayle úgy érezte, hogy minden korábbinál közelebb került anyjához. Biztos volt benne, hogy a kard érkezése azt jelenti, hogy Mihira életben van, és szeretné, ha lányai azt az utat járnák, amelyet ő.

A település lakói meg voltak győződve róla, hogy a testvérek a csillagok áldását viselik, és az a sorsuk, hogy megvédjék a nemrég alakult Demaciát a kívülállóktól. A szárnyas védelmezők a fény és az igazság jelképei lettek, és nagy tisztelet övezte őket. Kayle számos csatában vett részt az egyre gyarapodó haderő élén repülve, és az arra érdemesek fegyverét felruházta a saját lángja erejével... de idővel az igazság hajszolása kezdte teljesen felemészteni. Mindenhol belső és külső ellenségeket vélt felfedezni, így megalapította az igazságosztók rendjét, akik ugyanolyan elánnal üldözték a fosztogatókat és a lázadókat.

Csak egyvalaki volt, akivel engedékenyebben bánt. Követői rosszallása ellenére Kayle megengedte Morganának, hogy újabb esélyt adjon azoknak, akik őszintén megbánták a bűneiket. Kayle pártfogoltja, Ronas nézte ezt a legkevésbé jó szemmel, ezért elhatározta, hogy megteszi, amire Kayle nem volt képes, és börtönbe zárja Morganát.

A hazatérő Kayle-t lázongás és Ronas halálának híre fogadta. Dühében a város fölé repült, és megidézte az égi tüzet, hogy megtisztítsa vele a települést minden bűntől.

Morgana kardját kivonva repült utána, hogy megállítsa. Ha Kayle valóban ki akarja irtani a sötétséget, amelyet a halandók szívében látott, akkor a húgával kell kezdenie a sort. Az égben cikázó testvérek iszonyatos csapásokat mértek egymásra, és közben több épületet romba döntöttek.

A harcnak apjuk fájdalmas kiáltása vetett véget.

Kayle végignézte, ahogy Kilam a húga karjai közt halt meg, a várost aznap sújtó értelmetlen erőszak áldozatául esve. Ekkor kézbe vette anyja kardjának mindkét felét, és megesküdött, hogy többé nem fogják emberi érzelmek hátráltatni. Ahogy ismét az égbe szökkent, látni vélte a Targon-hegyet a távolban. A csúcsát vörösre festette a lenyugvó nap fénye.

Ott lelt rá a tökéletes, égi világosságra. Anyja oldalán beteljesítette sorsát az Igazság szellemének örököseként.

Bár évszázadokkal korábban elhagyta Demaciát, Kayle legendája jelentős hatással volt a királyság kultúrájára és törvényeire. A szárnyas védelmező szobrai és ikonjai adnak erőt a katonáknak, amikor harcba indulnak, hogy fényt hozzanak az éjszakába, és elűzzenek minden árnyékot az országból.

A viszály és káosz idején sokan reménykednek abban, hogy Kayle vissza fog térni hozzájuk... és legalább ilyen sokan imádkoznak azért, hogy ez a nap soha ne jöjjön el.

Belépés