Kennen

Viharjel
[Passzív] Viharjel
Kennen képességei egy Viharjel jelzőt tesznek a célpontra, amely 6 másodpercig rajta marad. 3 jelző után az ellenfél elkábul 1,25 másodpercre, Kennen pedig 25 egységnyi energiát kap.

A kábítás 0,5 másodperccel rövidebb lesz, ha 6 másodpercen belül ismétlődik meg.

Mennydörgő dobócsillag
[Q] Mennydörgő dobócsillag
Kennen egy gyorsan mozgó dobócsillagot hajít egy megcélzott irányba, amivel ha eltalál egy ellenséget, megsebzi és egy Viharjellel jelöli meg azt.

Elektromos hullám
[W] Elektromos hullám
Kennen néhány támadásonként passzívan extra sebzést okoz a célpontnak, és Viharjelet helyez rá. A képességet aktiválva megsebezheti a már megjelölt ellenfeleket, és újabb Viharjelet tehet rájuk.

Villámroham
[E] Villámroham
Kennen villám alakot vesz fel, így áthaladhat más egységeken, és Viharjelet tesz rájuk. Ebben az alakban megnő Kennen mozgási sebessége, és amikor leveti ezt az alakot, megnő a támadási sebessége.

Forgatag
[R] Forgatag
Kennen megidéz egy vihart, amely megtámadja a közelben tartózkodó ellenséges hősöket, és varázssebzést okoz nekik.

A folyamatos átalakulásban lévő forrongó birodalom, Bandleváros nem volt megfelelő hely egy Kennenhez hasonló yordle-nek. Már évezredekkel ezelőtt elhagyta a szellemvilágot, harmónia és egyensúly után kutatva. Határtalan kíváncsisággal látott neki az anyagi világ felfedezésének, és pillanatok alatt hatalmas távolságokat járt be. Ionia azonban különösen vonzotta.

Az Első honban olyan ősi háborúknak volt szemtanúja, amelyek mára feledésbe merültek, és látta, hogyan küzdenek a régió lakói az újjáépítéssel. Kennent lenyűgözték ezek az emberek, akik igyekeztek megtalálni az egyensúlyt maguk és az otthonuk számára. Az idő múlásával egyre ritkábban tért vissza Bandlevárosba, és inkább Ioniában tartózkodott, ahol a yordle-öket a szellemvilág lényeiként tisztelet övezte. Bár nem öregedett úgy, mint az anyagi világ teremtményei, Kennen kedvelte a halandókat, és generációkon át tanulmányozta őket. Tetszett neki, hogy törékeny voltuk ellenére is szorgalmasan védelmezik a szent egyensúlyt.

Ionia nyugalmát ennek ellenére veszély fenyegette. A szellemvilág gonosz lényei rossz szándékkal járták az országot. Kennen éveken át egyedül küzdött ellenük, és élvezte ezt a kihívást, végül azonban felismerte, hogy alig tesz valamit annak érdekében, hogy megszüntesse a támadások kiváltó okát: az egyensúlytalanságot. Rátalált egy újonnan alapított rendre, amelynek a tagjai a világok közötti egyensúly megteremtésére törekedtek, és alapos megfigyelés után megítélték, mit kell tenni az egyensúly helyreállítása érdekében.

Kinkou rendnek nevezték magukat.

A távolságtartó Alkony szeme és a bosszúszomjas Árnyék ökle vezette rend felkeltette Kennen érdeklődését. Rájött, hogy hiányzik egy harmadik nézőpont a Kinkou rend vezetéséből. Egy konszenzusteremtő, aki megakadályozná, hogy a harcias Ököl elnyomja a befelé forduló Szemet, és hasonlóképpen nem hagyná, hogy az állandóan figyelő Szem megbénítsa az Öklöt.

Kennen felvetette, hogy a szellemvilág és az anyagi világ teremtményeként tökéletes döntőbíró lenne belőle. A rend elfogadta Kennen bölcsességét, így ő lett az első Vihar szíve a Kinkou rend történetében. Az Alkony szemével és az Árnyék öklével alkotott új triumvirátus tagjaként Kennen ítélte meg, hogyan lehet a legjobban megőrizni az egyensúlyt, és előzékenysége és diplomáciai érzéke révén sikeresen tartotta fenn a Kinkou rend harmóniáját.

Kennennek feltűnt, hogy a rend eltávolodott a néptől, mivel gyorsan, rejtélyes körülmények között, fellebbezési lehetőség nélkül hajtotta végre ítéleteit. A yordle ráébredt, hogy ebben is segíthet a Kinkou rendnek. Lenyűgöző sebessége és könyörülete ideálissá tette arra, hogy ő közölje a rend ítéleteit az érintettekkel. Korábban már látta, hogyan tartják a távolságot a maszkot viselő kinkouk az emberektől, és ügyelt rá, hogy levegye a maszkját, és kapcsolatot teremtsen azokkal, akiket meg akar védelmezni.

Azonban Kennennek a Vihar szíveként volt egy másik, sokkal komolyabb oldala is. Az ő feladata volt a Nap követése, ezért ő kezelte a Kinkou rend ítéleteivel szembeni tiltakozásokat – nem mindig csak szóban.

Előfordult, hogy az egyensúly ára az elkövető vére volt – Kennen dobócsillaga és az általa megidézett forgatagok kiválóan alkalmasak voltak az elégedetlenek elhallgattatására.

A Kinkou rendre számos veszély leselkedett az évszázadok során, de egyikük sem volt olyan komoly, mint a noxusi invázió és annak utóhatásai. Amikor a noxusi birodalom megtámadta az Első hont, Kennen ellenezte, hogy csatlakozzanak az ellenálláshoz, annak ellenére, hogy a háború a Kinkou rend szétszakadásával fenyegetett. A rend legsötétebb órájában, miután egy Zed nevű volt tanítvány puccsot kísérelt meg, a yordle vette át az irányítást a rend fölött, mivel az új Alkony szeme, Shen nehezen boldogult a rend vezetésével. Kennen arra buzdította Mayymot, az Árnyék öklét, hogy tegye meg utódjának a lányát, Akalit, akit gyermekkora óta tanított.

De még ő sem tudta megakadályozni Akalit abban, hogy kilépjen a Kinkou rendből. A lány dühös volt amiatt, hogy a rend nem lépett fel Ionia ellenségeivel szemben.

A közelmúltbeli események és az Ioniát káoszba taszító zavar és erőszak új korszaka próbára tették Kennent. Ám bármi történjék is, továbbra is védelmezi a kettészakadt Kinkou rendet, és Shen oldalán küzd az Első hon egyensúlyának megőrzéséért. Ne tévesszen meg Kennen apró termete – a vihar legnyugodtabb része a szíve, azonban ha rád emeli a tekintetét, egy pillanattal később az ereje is megérkezik.

Belépés