Kog'Maw

Ikáthiai meglepetés
[Passzív] Ikáthiai meglepetés
Halálakor Kog'Maw testében egy láncreakció indul be, aminek következtében gyorsabban mozog, és 4 másodperc múlva felrobban; ezzel 100 (+25 x szint) tényleges sebzést okoz a körülötte tartózkodó ellenséges egységeknek.

Maró köpés
[Q] Maró köpés
Kog'Maw egy savas lövedéket lő ki, amely varázssebzést okoz, és rövid ideig emészti a célpont páncélját és varázsellenállását. Ezenkívül megnő Kog'Maw támadási sebessége.

Mágikus bioágyú
[W] Mágikus bioágyú
Kog'Maw támadásai nagyobb hatótávolsággal rendelkeznek, és a célpont maximális életerejével arányos varázssebzést is okoznak.

Ürességnyálka
[E] Ürességnyálka
Kog'Maw egy különleges nyálkát lő ki, ami sebez minden ellenséget, amelyen áthalad, és a maga után hagyott ragadós nyom lelassítja a rajta áthaladókat.

Lélegző ágyú
[R] Lélegző ágyú
Kog'Maw egy nagy hatótávolságú lövedéket lő ki, amellyel varázssebzést okoz (ez alacsony életerejű ellenfelek esetében jelentősen megnő), és felfedi a nem láthatatlan célpontokat. A rövid időn belül többször bevetett Lélegző ágyú több manába kerül.

Malzahar, a próféta Ikáthiában született újjá, és az őt odavezető hang onnantól fogva mélyen befészkelte magát az elméjébe. Ez a belső hang rettentő feladatot rótt Malzaharra, és bár nem kínozta őt többé, a makacs hívás maga egy percre sem szűnt meg. Ugyanez a halovány, baljós jelzés csalt Runaterra földjére egy ocsmány szörnyet is, amely sikeresen átjutott a számára felfoghatatlan határvonalon – kitágítva a repedést olyan világok között, amelyeknek sosem lett volna szabad találkozniuk. Kog'Maw Ikáthia kísérteties romjai között jelent meg Valoran földjén, és mérhetetlen kíváncsisággal nézett körül. A szikra, amely Runaterrára vonzotta, tovább hajtotta őt Malzahar felé. Emellett arra is ösztönözte, hogy megismerje új környezetét, miközben rémületet keltett mindenfelé, ahol csak megfordult.

Kog'Maw megrészegült Runaterra lenyűgöző színeitől és illataitól, és a számára ismert egyetlen módon kezdte felfedezni ezt a különös világot: felfalt mindent, ami felkeltette az érdeklődését. Először csak a növény- és állatvilág képviselőit kóstolta végig. A kiszáradt Viharsíkságra érve azonban egy nomád törzsre bukkant. Kog'Maw látszólag a fizika összes ismert szabályát felrúgva falta fel a nomádokat és az eléje gördített akadályokat, saját tömegének többszörösét tüntetve el a bendőjében. A leghiggadtabb áldozatoknak talán volt ideje kiokoskodni, hogy mindez savas emésztőnedveinek köszönhető, mivel az elcsöppenő nyála mély lyukakat égetett a földbe. Ennek a felismerésnek azonban nem örülhettek sokáig. De a vad zabálás sem enyhítette Kog'Maw éhségét. Továbbra is mindent elpusztít, ami az útjába kerül, miközben kitartóan közelít Malzahar felé. Senki sem tudja, mi fog történni, ha egyszer találkoznak.

Belépés