Lissandra

A jégszülöttek igája
[Passzív] A jégszülöttek igája
Ha egy ellenséges hős meghal Lissandra közelében, Jeges szolgává válik. A Jeges szolgák lelassítják a közeli ellenfeleket, majd egy kis idő elteltével széttörnek az átható hidegtől, varázssebzést okozva a közeli célpontoknak.

Jégszilánk
[Q] Jégszilánk
Elhajít egy jégdárdát, ami egy ellenségnek ütközve széttörik, varázssebzést okoz neki és lecsökkenti a mozgási sebességét. Szilánkok fúrják át a célpontot, ugyanezt a sebzést okozva a többi eltalált ellenfélnek.

Fagyos gyűrű
[W] Fagyos gyűrű
Megfagyasztja a közelben tartózkodó ellenségeket, varázssebzést okoz nekik, és földbe gyökerezteti őket.

Jégösvény
[E] Jégösvény
Lissandra egy jégkarmot hoz létre, ami varázssebzést okoz. A képesség ismételt aktiválásakor Lissandra a karom aktuális helyére teleportál.

Fagyos sír
[R] Fagyos sír
Ha a varázslat célpontja egy ellenséges hős, akkor jéggé fagy és elkábul. Ha Lissandra a célpont, ő fekete jégbe burkolja magát, és gyógyulni kezd. Eközben nem célozható meg, és sérthetetlenné válik. A célpontból fekete jég kezd kiáradni, amely varázssebzést okoz az ellenfeleknek, és csökkenti a mozgási sebességüket.

A rég elfeledett időkben, mielőtt Shurima kiemelkedett a dűnék közül, majd visszasüllyedt oda, nagy hatalmú mágikus lények járták Runaterrát. A halandók világa és az azon túli vidékek közti határvonal napról napra, ádáz harcok közepette tolódott az egyik vagy a másik irányba.

Lissandra és nővérei, Serylda és Avarosa ebbe a veszélyes korszakba született. Mindegyikük hatalomra akart szert tenni a harcban, és mindegyikük szörnyű árat fizetett érte. Serylda az eget akarta uralni, és az első alkonyat elvette a hangját. Avarosa a föld mélyén kavargó sötétséggel nézett szembe, de megsiketült a mindent elnyelni akaró ürességben.

Lissandra a halandó világ vad mágiáját akarta megzabolázni. Ellenszegülése miatt az egyik ősi isten megvakította őt karmai egyetlen suhintásával.

Bár mindegyik nővér elvesztette önmaga egy részét, Lissandra ezernyi csatát megélt, fagyos birodalmában egyesítették erejüket, és győzedelmeskedni tudtak. Együtt legyőzhetetlenek voltak… de a vér köteléke sem törhetetlen.

A látását elvesztő Lissandra úgy döntött, hogy az álmok világát fogja járni. Ahogy környezete szeszélyes látomásait figyelte, rájött, hogy csak ő látja, hogy mi valójában a mélyben rejlő sötétség: nemcsak véget vetne a világnak, hanem elhozná az örökkévalóságot. Ez a halált jelentette, de nem csupán veszélyt, hanem lehetőséget is látott benne. Lissandra nővérei nevében, ám tudtuk és beleegyezésük nélkül alkut kötött a Virrasztók nevű istenszerű lényekkel: gyakorlatilag halhatatlanná válnak, ha előkészítik Runaterrát az Üresség érkezésére.

A három nővért és legerősebb követőiket jégszülötteknek nevezték. Akik képesek voltak túlélni a leggyilkosabb hideget is, azokat megkímélték.

Lissandra nővérei azonban idővel elégedetlenkedni kezdtek. Avarosa szerint a szolgaság a halálnál is rosszabb sors volt. Még Serylda is elkezdte pedzegetni, hogy mi lesz a világgal, amiért olyan keményen megküzdöttek. Lissandra próbálta megbékíteni nővéreit, és több időt kért a Virrasztóktól, de a kiismerhetetlen nemlét urait nem érdekelték az üres ígéretei.

Az Üresség a messzi északon betört a halandók világába, és nyilvánvalóvá vált, hogy Lissandra titokban hűséget fogadott a Virrasztóknak. Két választása volt: hagyja, hogy az egész világ elpusztuljon, vagy lemond azokról, akiket a legjobban szeretett. Lissandra feláldozta nővéreit és összegyűjtött követőiket, és a Virrasztókkal együtt bezárta őket egy mágikus, el nem olvadó jégből formált börtönbe.

Lissandra hamarosan rájött, hogy ez az elemi erő is kevés lesz. A szörnyek csupán álomba szenderültek, és lassan megfertőzték az őket körülvevő elemi jeget. Olyan könnyedén hatoltak be Lissandra álmaiba, ahogy ő az övékbe. Mindig rettegve ébredt fel, hűségét bizonygatva az eljövendő jeges örökkévalóságnak.

Igazi túlélő volt, ezért maga köré gyűjtötte megmaradt követőit, hogy istenként imádják őt és egykor volt nővéreit. Ha az elemi jéggel késleltetni lehet az elkerülhetetlen véget, minél többet kell gyűjteniük belőle, a jégszülöttek leszármazottait pedig maguk mellé kell állítaniuk.

Lissandra és jégőrzői mindent megtettek, hogy meghamisítsák a történelmet. Eltörölték minden nyomát annak, hogy valójában mi történt… de a pletykák és a próféciák legendákban és dalokban éltek tovább. Egyes történetek szerint Avarosa és Serylda egy nap visszatér, és egyesíti a törzseket, ezért Lissandra diszkréten megöletett mindenkit, akit a reinkarnációjuknak tartottak. Ő maga visszavonult az árnyékok közé, és időnként megfiatalította magát varázserejével.

A jégbe zárt fenyegetést kézben tudta tartani, de a nővéreiről születő mítoszok ellen nem tudott mit tenni. Talán a bűntudata, talán az önteltsége okozta, de nővérei öröksége ma már két nagy hatalmú jégszülöttben él tovább. Az egyikük idealista, a másikuk kegyetlen hódító, és ma már Freljord számos törzsét irányítják.

Lissandra minden lépésüket figyeli, és próbálja egymásnak ugrasztani őket. Eközben mindent megtesz, hogy az erődítménye alatt bebörtönzött szörnyű titkok sose tudódjanak ki.

Sietnie kell, mert a jég olvadásnak indult.

Belépés