Malzahar

Ürességburok
[Passzív] Ürességburok
Ha a közelmúltban nem érte sebzés vagy tömegirányító hatás, Malzahar jelentős sebzéscsökkentést kap, és immúnissá válik a tömegirányító hatásokra. A hatás rövid ideig fennmarad az első sebzés elszenvedése után.

Az üresség hívása
[Q] Az üresség hívása
Malzahar két kaput nyit az ürességbe. Ezek kisvártatva lövedékeket bocsátanak ki, amelyek varázssebzést okoznak, és elnémítják az ellenséges hősöket.

Ürességraj
[W] Ürességraj
Malzahar ürességszülötteket idéz meg, hogy azok közeli ellenfeleire támadjanak.

Kóros látomás
[E] Kóros látomás
Malzahar kegyetlen látomásokat bocsát a célpontjára, akit a saját pusztulásának rémképe kezd kínozni, és folyamatosan sebzést szenved el. Malzahar a célpontra irányuló többi varázslata frissíti a látomás időtartamát.

Ha a látomástól szenvedő célpont meghal, a hatás továbbszáll egy másik, a közelben tartózkodó ellenséges egységre, és Malzahar manát nyer vissza. Az érintett egységek az ürességszülöttek kedvelt célpontjai.

Pokoli marok
[R] Pokoli marok
Malzahar az Üresség esszenciáját zúdítja áldozatára, amivel magatehetetlenné tesz egy ellenséges hőst, és negatív energiával teli, sebző teret hoz létre körülötte.

A shurimai nap ragyogása alatt mindig is akadtak olyanok, akik látnoki erővel voltak megáldva. Az öregedő talizmáncsempészek egyetlen fia, Malzahar nem volt tisztában ezzel a képességével, egészen addig, amíg szüleit el nem vitte egy senyvesztő betegség, és a fiatal, megtört fiú magára nem maradt Amakra városának utcáin. Jóslásba fogott a nyomornegyedben némi pénz vagy kenyér fejében.

Ahogy jövendölései egyre pontosabbnak bizonyultak, hírneve is egyre nőtt. Második látásával megjósolta, kihez fog hozzámenni egy fura tevehajcsár, vagy mit találnak el a tőrök a bazári szerencsejátékok során. Hamarosan pártfogói is akadtak, akik nem koszos szandálban, hanem ékkövekkel díszített papucsban jártak.

Mindezek ellenére Malzahar soha nem látta a saját sorsát. Jövője rejtve maradt előtte.

Sikerei ellenére egyre inkább kiábrándult, ahogy felfigyelt a gyakori vagyoni egyenlőtlenségekre, és szemtanúja volt annak, ahogy a boldogtalan emberek rettenetes, erőszakos cselekedeteket követtek el egymás ellen. Nyilvánvaló lett számára, hogy az emberek gyakran a saját hibájukból a fájdalom soha véget nem érő körforgásában ragadnak, és ezt semmilyen reménykeltő prófécia nem képes megváltoztatni. Malzahar hamarosan semmi mást nem érzett, csak ürességet, így végül feladta halandó javait, és örökre elhagyta Amakrát.

Éveken át vándorolt a kisebb sai úttalan pusztaságaiban, egészen az ősi shurimai romokig. Mindenkit hátrahagyva végre egyedül maradhatott a gondolataival. Nemcsak arra jutott, hogy mennyire szívtelenek tudnak lenni az emberek, hanem arra is, hogy milyen korrupt lehet még a világ. Éber óráiban lázas látomások kezdték gyötörni, háborúról, viszályról és végtelen szenvedésről szóló másvilági suttogásokkal kísérve.

Messzire bandukolt, mígnem a homokot egyszerre felváltotta a só. Nem tudhatta, hogy Ikáthiába érkezett, az elveszett városba, amelyet letűnt korok háborúi pusztítottak el. Ott Malzahar lenézett a göröngyös szakadék mélyére, és kétségbeesetten a megértést keresve megnyitotta bizonytalan elméjét.

Az Üresség pedig válaszolt.

Más történet itt véget ért volna, de Malzahar valahogy kitartott. A mélyből jövő sötétség csak egy pillanatra súrolta az összetört látnok lelkét, mégis különös és ismeretlen energiák töltötték csordultig az elméjét.

A magányos alak, aki végül kisétált Ikáthiából, többé már nemcsak egy ember, hanem annál több volt. Malzahar meglátta a szakadékban a lehetőséget, hogy véget vessen mindannak a szenvedésnek, amelyet halandó élete során látott. Rájött, hogy a jövő, amiről azt hitte, rejtve maradt előle, valójában mindvégig igazi küldetésének látomása volt: elő kell segítenie a világ elkerülhetetlen feledésbe merülését. Vissza kellett térni az emberekhez, hogy terjessze a szent nemlét igéjét, amely örömmel ölel magába hívőket és nem hívőket egyaránt. Ő lehet a világ megváltásának hírnöke.

A sivatag mélyén élő nomádok között meg is találta első tanítványait. A tanítványok döbbenten nézték, ahogy Üresség-adta erejét arra használta, hogy szétszaggassa a földet, és csivitelő, hátborzongató teremtményeket idézzen meg, akik elhurcolnak mindenkit, akik megtagadnák őt. Néhány hónap múlva különös pletykák kezdtek terjedni a karavánok kereskedői között: szóbeszédek olyan férfiakról és nőkről, akik örömmel áldozták fel magukat a láthatatlan erőknek, és olyan erős földrengésekről, amelyek több száz mérföldnyi törésvonalakat hoztak létre Shurima talaján.

Az évek során Malzahar legendája még az északi kikötőkig is eljutott. Ahogy „a Próféta” követői egyre sokasodnak, a szomszédos telepesek azt mondják, kóros látomások költöznek szívükbe, és a félelem egyre babonásabbá teszi őket – még a távoli pusztaság faluinak legkeményebb lakói is élő állatokat ajánlanak fel, hogy megbékítsék a mélyben lapuló ürességszülött teremtményeket.

Nem is sejtik, hogy ezzel csak elősegítik Malzahar szándékának beteljesülését.

Belépés