Master Yi

Kettős vágás
[Passzív] Kettős vágás
Master Yi egymást követő alaptámadásai alkalmanként kettős csapást váltanak ki.

Alfa-csapás
[Q] Alfa-csapás
Master Yi szemkápráztató sebességgel átteleportál a harcmezőn, és fizikai sebzést okoz az útjába eső ellenfeleknek, miközben nem lehet őt megcélozni. Az Alfa-csapás kritikus találatot jelenthet, valamint bónusz fizikai sebzést okoz a szörnyeknek. Az alaptámadások csökkentik az Alfa-csapás töltési idejét.

Meditáció
[W] Meditáció
Master Yi pusztán a tudata erejével felfrissíti magát, visszatölti az életerejét, valamint a töltés ideje alatt kevesebb sebzést szenved el. Ezenfelül Master Yi Kettős vágás-jelzőket gyűjt, és minden másodpercnyi varázslással szünetelteti a Wuju stílus és a Hegylakó időtartamát.

Wuju stílus
[E] Wuju stílus
Az alaptámadások bónusz tényleges sebzést okoznak.

Hegylakó
[R] Hegylakó
Master Yi páratlan ügyességgel mozog, átmenetileg megnő a mozgási és a támadási sebessége, és immunissá válik a lassító hatásokra. Mialatt a képesség aktív, a hősgyilkosságok és az asszisztok meghosszabbítják a Hegylakó időtartamát. A gyilkosságok és az asszisztok passzívan csökkentik a többi képesség töltési idejét.

Ionia központi tartományában, Bahrlban a békés, gyönyörű hegyek között egykor egy település rejtőzött. Itt, Wuju falujában tanulta ki a kardforgatás csínját-bínját az ifjú Yi. Egy álmot kergetett, amely végül tragédiához vezetett.

A legtöbb gyermekhez hasonlóan ő is csodálta azokat, akik selyemruhában, oldalukon karddal jártak, és költemények születtek a tetteikről. Fegyverkovács szüleinél gyakran fordultak meg a helyi harcosok, akikre Yi mély benyomást tett. Reggelente anyjával edzett a kertben, esténként pedig gyertyafénynél szavalt verseket az apjának. Amikor elérkezett az idő, hogy Yi Wuju mestereinek keze alatt tanuljon, a szülei mérhetetlenül büszkék voltak rá.

Tehetsége és önfegyelme a kiképzés során is megmutatkozott, eredményeivel minden várakozást felülmúlt. Hamarosan az egész falu ismerte az „Ifjú mester” Yit.

A szerény diák azonban továbbra is Ionia ismeretlen vidékeiről álmodozott. A legmagasabb pagodák tetejéről messzi városokat fedezett fel a távolban, amelyekről még sosem hallott, de amikor a kardját oldalára kötve útra kelt volna a hegyről, mesterei útját állták. Wuju alapítóinak hite szerint kardforgató művészetük túl értékes ahhoz, hogy megosszák a világgal, túlságosan is szent ahhoz, hogy vérontásra használják. Így a falu évszázadokon át elzárkózott a világtól, az idegeneknek sejtelmük sem volt a létezéséről.

Mindez azonban megváltozott, amikor egy nap Yi hatalmas füstöt látott felszállni a távoli városokból. Noxusi csapatok özönlötték el a vidéket a partok felől, egyesével foglalták el a településeket, és a vérontás vörösre festette a tartományokat. Yi Ionia népét választotta Wuju megszentelt hagyományai helyett, és útra kelt, hogy segítsen megvédeni az Első hont. Az emberek leesett állal figyelték, ahogy örvényként kavarog az első sorban, és kívülállók által még sosem látott vakító kardjátékkal játssza ki az ellenfeleit.

Az egyszemélyes hadsereg híre gyorsan terjedt szét, mint köd a hegyekben. Bátorságán felbuzdulva több tanítványtársa is csatlakozott a harchoz, és együtt utaztak Navoriba, a háború sűrűjébe.

A noxusi parancsnokok szemében Wuju komoly veszélyt jelentett, amelyet nem szabad figyelmen kívül hagyni. Kiderítették, honnan származnak a magányos harcosok, és úgy döntöttek, könyörtelenül lesújtanak az otthonukra. Egyetlen éjszaka alatt elpusztították a teljes falut annak minden múltjával együtt. A vegyi tüzet semmilyen penge nem volt képes megfékezni.

Amikor a háború végre véget ért, és Yi, az egyetlen túlélő tanítvány hazatért, csak romokat talált. A hely mágiája szertefoszlott, és mindenki meghalt, akit ismert, akit szeretett. Bár a teste ép maradt, a lelke elveszett: Yi lett a támadás utolsó áldozata. Mivel nem maradt más, aki a Wuju művészetet gyakorolta volna, rájött, hogy neki kell felvennie a mester címet.

Gyásztól sújtva elvonult a világtól, és mániákusan gyakorolt, hogy elterelje a figyelmét a bűntudatról, hogy életben maradt. De a letűnt mesterek bölcsessége mintha egyre fakult volna az idő múlásával. Már éppen kezdett kételkedni abban, hogy képes-e egyetlen ember megőrizni egy teljes kultúra örökségét, amikor egy nap meglepő dolog történt.

Egy kíváncsi, majomszerű vastaya párbajra hívta. Master Yi kelletlenül állt ki a lény ellen, és könnyedén legyőzte. De a vastaya nem adta fel. Minden nap visszatért, és egyre ügyesebb trükkökkel próbálkozott, így Yi is improvizációra kényszerült. Yi évek óta először újra érezte a Wuju szellemét.

A két harcos hetekig küzdött, míg végül a sebekkel borított idegen letérdelt, és Kongként, a shimon törzs tagjaként mutatkozott be. Alázattal kérte Yit, hogy legyen a mestere. Yi meglátta a vakmerő, de elszánt harcosban az új tanítványt. Yi a tanításban újra megtalálta élete értelmét. Beleegyezett, hogy továbbadja a Wuju művészetét, és fogadalma jeleként tanítványának ajándékozott egy mágikus botot és egy tiszteletteljes címet – Kong neve ettől a naptól kezdve Wukong lett.

Azóta együtt járják az Első hon vidékeit, ahol Yi arra törekszik, hogy érintetlenül adja tovább elveszett otthona örökségét, és ezzel valóban kiérdemelje a „mester” címet.

Belépés