Ornn

Lángoló kohó
[Passzív] Lángoló kohó
Ornn némi arany felhasználásával bárhol készíthet nem fogyóeszköz típusú tárgyakat.

Ezenkívül, miután Ornn elérte a 13. szintet, ő és a csapata mesteri fejlesztéseket vásárolhat egyes tárgyakhoz.

Ornn közvetlenül a barkácsmenüjében vagy a boltban is kovácsolhat tárgyakat.

Vulkanikus hasadék
[Q] Vulkanikus hasadék
Ornn a földre sújt, és egy törésvonalat hoz létre, amely fizikai sebzést okoz az ellenfeleknek, és lelassítja őket. Rövid késleltetés után egy magmaoszlopot hoz létre a végponton.

Felszított lángok
[W] Felszított lángok
Ornn előretör, tüzet okád, valamint pajzsot von maga köré. Az utolsó lángnyelv által megsebzett ellenfelek törékennyé válnak.

Perzselő roham
[E] Perzselő roham
Ornn rohamra indul, és megsebzi az ellenfeleket, akiken keresztülhalad. Ha Ornn tereptárgynak ütközik a roham közben, a becsapódás egy lökéshullámot hoz létre körülötte, amely megsebzi és a levegőbe löki az ellenfeleket.

A kovácsisten dühe
[R] A kovácsisten dühe
Ornn a kijelölt helyen megidéz egy hatalmas elementált, amely egyre növekvő sebességgel halad felé. Az elementál által eltalált ellenfelek sebzést szenvednek el, lelassulnak és törékennyé válnak. Ornn a képesség ismételt elsütésével belerohanhat az elementálba, hogy az ütközés irányába terelje azt. Az elementál ezután fellöki az általa érintett ellenfeleket, a korábbival megegyező mértékű sebzést okoz, és ismét törékennyé teszi az áldozatokat.

Ornn a kovácsmesterség és a kézművesség freljordi félistene. Magányosan dolgozik egy hatalmas kovácsműhelyben, amelyet a Tűzkunyhó nevű vulkán alatti barlangokból alakított ki. Fortyogó üstökben felolvasztott kövekből von ki tiszta fémeket, amelyekből páratlan minőségű tárgyakat kovácsol. Míg más istenségek (például Volibear) gyakran beleavatkoznak a halandók dolgaiba, Ornn éppen ezeket a zabolátlan lényeket igyekszik a helyükre tenni, vagy megbízható kalapácsát, vagy a hegyek tüzes erejét használva.

Ornn minden más istennél többre tartja a háborítatlan magányt és a fegyelmezett munkát. Egy ősi kitörés sebhelyeit magán viselő, szunnyadó vulkán mélyén dolgozik éjt nappallá téve, mindig azt kovácsolva, amihez éppen kedve támad. Csupa felbecsülhetetlen értékű eszközt készít, amelyek legendás tettekre hivatottak. Aki véletlenül ráakad egy ilyen ereklyére, azonnal felismeri benne a páratlan mestermunkát. Egyesek szerint Braum pajzsát is maga Ornn készítette több ezer éve, mivel ma is ugyanolyan erős és szilárd, mint a megalkotása napján. Ebben azonban nem lehetünk biztosak, mivel senki sem találta meg a kovácsistent, hogy megkérdezze tőle.

Ornn neve egykor közismert volt a ma Freljord néven ismert vidéken. Mára azonban a legtöbb róla szóló történetet elhomályosították az ellenségei mesterkedései és a lassan tovaszálló évezredek. Ma már csak néhány nagy tettének emlékét őrzik olyan törzsek, amelyek egy kovácsokból, építészekből és sörfőzőmesterekből álló, elfeledett kultúra leszármazottainak vallják magukat. Ez az ősi nép a Tűz gyermekei nevet választotta magának. Tagjai a világ minden részéről összesereglett mesteremberek voltak, akik a Tűzkunyhó lábánál telepedtek le, hogy kövessék Ornn példáját.

Bár imádatukat egyértelműen kimutatták, Ornn sosem tekintette magát a pártfogójuknak. Csak apró biccentésekkel vagy fintorokkal minősítette az elé vitt alkotásokat, de a Tűz gyermekei elfogadták véleményét, és elszántan tökéletesítették tudásukat. Így végül ők készítették a legjobb szerszámokat, ők építették a legszilárdabb épületeket, és ők főzték a legízletesebb söröket az egész világon. Ornn titkon tisztelte a Tűz gyermekeinek kitartó munkáját és tanulás iránti szenvedélyét.

Egy szörnyű éjszakán azonban minden alkotásuk odalett, amikor Ornn, a halandók számára felfoghatatlan okból összecsapott testvérével, Volibearrel a hegy csúcsán. A kataklizma nyomán keletkező tűzviharokat, hamufelhőket és villámcsapásokat messzi földeken is látni lehetett. A harc végére a Tűzkunyhó füstölgő kráterré vált, a Tűz gyermekeiből pedig csak hamu és csontok maradtak.

Bár sosem vallotta volna be, Ornn mélységesen elszomorodott. A Tűz gyermekei megmutatták neki, hogy mire képesek a halandók, de mindez odaveszett a halhatatlanok oktalan csatározása miatt. Bűntudattól sújtva visszavonult kovácsműhelye magányába, és évezredekig csak a munkájával foglalkozott.

Most megérezte, hogy a világ egy új korszak hajnalához érkezett. Fivérei és nővérei ismét fizikai alakot öltöttek, és követőik egyre nyugtalanabbak, agresszívabbak lettek. Freljord maga több részre szakadt és vezető nélkül maradt, az árnyakban pedig félelmetes ősi erők ólálkodnak arra várva, hogy lecsaphassanak. Nagy változások jönnek.

Ornn jól tudja, hogy az elkerülhetetlen háború során és azt követően Freljordnak (és egész Runaterrának) szüksége lesz egy jó kovácsra.

Belépés