Sejuani

Észak dühe
[Passzív] Észak dühe
Ha egy ideig nem harcol, Sejuani a Jégpáncél védelme alá kerül, amely megnöveli a páncélját és a varázsellenállását, valamint immunissá teszi a lassító hatásokkal szemben. A Jégpáncél rövid ideig aktív marad, miután Sejuanit sebzés éri. Sejuani a sebzésével képes szétzúzni egy elkábított ellenfelet, amivel jelentős varázssebzést okoz.

Sarkvidéki roham
[Q] Sarkvidéki roham
Sejuani előretör, és a levegőbe löki az ellenségeket. A roham megszakad, amint eltalál egy ellenséges hőst.

A tél haragja
[W] A tél haragja
Sejuani kétszer meglengeti a buzogányát, sebzést okoz, és alkalmazza a Fagyasztás jelzőit.

Mélyfagyasztás
[E] Mélyfagyasztás
Sejuani megfagyaszt és elkábít egy ellenséges hőst, akin maximális számú Fagyasztás jelző van.

Gleccserbörtön
[R] Gleccserbörtön
Sejuani eldobja a boláját, amely megfagyasztja és elkábítja az első eltalált hőst, és létrehoz egy, a többi ellenfelet lassító jégvihart.

Sejuani egy freljordi politikai házasságból született, amely olyan fagyosan végződött, ahogyan elkezdődött. Az édesanyját Kalkiának hívták. A Fagykarom törzs jégszülött harcosa volt, aki otthagyta új családját, hogy a férfival lehessen, akibe évekkel korábban beleszeretett. A törzs hanyatlásnak indult az ifjú hadfőnök nélkül.

Sejuanit így a nagyanyja, Hejian nevelte fel. Bár Sejuani mindent megtett azért, hogy elnyerje Hejian szeretetét, sosem volt képes megfelelni képtelenül magas elvárásainak. Ahogy egyre sokasodtak a törzs gondjai, Hejiannak egyre kevesebb ideje maradt a kislányra.

A jólétet, a szeretetet és a biztonságot Sejuani csak másodkézből tapasztalhatta meg a Fagykarom testvértörzsénél, az avarosaiaknál tett látogatások alkalmával. Sejuani a nyarakat Grena, a vidék leghíresebb harcosának otthonában töltötte. Amikor megtudta, hogy Grena egyszer legyőzte Kalkiát egy párbajban, az avarosai hadfőnök vált Sejuani példaképévé… Grena lánya, Ashe pedig az egyetlen emberré, akit valódi barátjának tartott.

Amikor Grena megkérdőjelezte Hejian nevelési módszereit, az idős asszony sértettségében teljesen megszakította a kapcsolatot az avarosaiakkal. A Fagykarom számos támadást indított a környező törzsek ellen, hogy visszanyerje a Kalkia távozása után elvesztett területeket és becsületüket, de a kétségbeesett próbálkozások még rosszabb helyzetbe sodorták őket.

Kalkia valahogy értesült a történtekről.

Az őket sújtó balszerencsét látva visszatért, és ismét ő lett a törzs hadfőnöke. A hosszas harcok után azonban csak zsákmányban szegény földek maradtak a Fagykarom irányítása alatt, és más erőforrások híján a jégőrzők védelmére szorultak.

Sejuani sértőnek találta ezt a helyzetet, és elhatározta, hogy átveszi az irányítást anyjától. Szent fogadalmat tett, hogy személyesen fog vezetni egy noxusi hadihajó elleni veszélyes támadást. Azt remélte, hogy a fogadalom teljesítésével maga mellé állíthatja a törzset, és megfoszthatja hatalmától Kalkiát és a jégpapokat.

A véres rajtaütés során Sejuani kiszabadított egy fiatal drüvaskot a hajó mészárosaitól, és a Bristle nevet adta neki. Ekkor még nem sejthette, hogy az állat felnőve a valaha élt egyik legnagyobb drüvask lesz, és hűséges hátasává válik.

A rajtaütés sikere után Sejuani elérkezettnek látta az időt, hogy közvetlen kihívást intézzen anyja ellen a törzs irányításáért. Az ősi hagyományok szerint elképzelhetetlen volt az anya és lánya közötti párbaj, de Sejuanit nem lehetett eltántorítani.

A felháborodott jégpapok közbeléptek, és Kalkia meghalt az így kitört harcban, mielőtt Sejuani elérhetett volna hozzá.

A Fagykarom új hadfőnökeként Sejuani sorra megtámadta és beolvasztotta a környező törzseket, megszilárdította hatalmát, és követők tömegét gyűjtötte maga köré. A jégőrzőkkel való szembefordulása miatt Freljord kitaszított sámánjai, lélekvándorai, jég- és viharszülöttei, valamint a régi istenek hívei mind az ő zászlaja alá gyűltek.

A gyenge, lenézett, szomszédai játékszerévé vált Fagykarom törzs néhány év alatt az északi puszták meghatározó hatalmává vált, és harcosaiktól joggal rettegtek gyorsaságuk, kegyetlenségük és a hadfőnökük iránti fanatikus hűségük miatt.

Sejuani most a déli törzsek, a noxusi betolakodók és a demaciai határvidék ellen vezeti hordáit, megtámadva, kifosztva és meghódítva mindenkit, aki az útjába kerül. A végső célja megbuktatni a gyerekkori barátja, Ashe által szervezett virágzó szövetséget. Sejuani úgy érzi, hogy az avarosai hadfőnök nemcsak a barátságukat, hanem Grena örökségét is elárulta.

Ezért Sejuani be akarja bizonyítani, hogy csak ő méltó Freljord vezetésére.

Belépés