Sejuani

Észak dühe
[Passzív] Észak dühe
Ha egy ideig nem harcol, Sejuani a Jégpáncél védelme alá kerül, amely megnöveli a páncélját és a varázsellenállását, valamint immunissá teszi a lassító hatásokkal szemben. A Jégpáncél rövid ideig aktív marad, miután Sejuanit sebzés éri. Sejuani a sebzésével képes szétzúzni egy elkábított ellenfelet, amivel jelentős varázssebzést okoz.

Sarkvidéki roham
[Q] Sarkvidéki roham
Sejuani előretör, és a levegőbe löki az ellenségeket. A roham megszakad, amint eltalál egy ellenséges hőst.

A tél haragja
[W] A tél haragja
Sejuani kétszer meglengeti a buzogányát, sebzést okoz, és alkalmazza a Fagyasztás jelzőit.

Mélyfagyasztás
[E] Mélyfagyasztás
Sejuani megfagyaszt és elkábít egy ellenséges hőst, akin maximális számú Fagyasztás jelző van.

Gleccserbörtön
[R] Gleccserbörtön
Sejuani eldobja a boláját, amely megfagyasztja és elkábítja az első eltalált hőst, és létrehoz egy, a többi ellenfelet lassító jégvihart.
Sejuanit a megpróbáltatások táplálták, és a barbárság nevelte. Míg Freljord kegyetlen földje sokakat elemésztett, őt megedzette: a fájdalomból erőt merített, az éhségből bátorságot, a hideg pedig szövetségesévé vált a gyengék kiválasztása során. A megpróbáltatásai közepette megtanulta, hogy csak az élhet meg a végtelen télben, aki ahhoz hasonlóan rideg és kegyetlen. Sejuani hite szerint követői vagy rendelkeznek a túléléshez szükséges lelkierővel, vagy a halált választják. Tudja, hogy ha sikerül meghódítania Freljordot, a harcok túlélői valóban félelmetes hadsereget fognak alkotni.

A fagykarom törzs vezére gyermekként végignézte, miként fogyatkozik lassan a népe. A hideget és az éhezést csak a legellenállóbbak élték túl. Testvérei közül csak ő élte meg a tizedik életévét, és Sejuani biztos volt abban, hogy rá is nyomorúságos halál vár. Elkeseredettségében a törzs vajákosához fordult tanácsért. Ám a látnok nem Sejuani halálát jósolta meg. Ehelyett megjövendölte, hogy Sejuani egy nap legyőzi és egyesíti Freljord megosztott törzseit.

Sejuani sziklaszilárdan hisz a végzetében, és olyan kegyetlen próbáknak vetette alá magát, amelyeket csak törhetetlen akaraterejének köszönhetően élhetett túl. A legnagyobb hóviharban edzett élelem és meleg ruházat nélkül, miközben jeges szél marcangolta a bőrét. Törzse legerősebb harcosaival küzdött meg szép sorjában, a végkimerülésig. Amikor átvette törzse vezetését, Sejuani megparancsolta harcosainak, hogy kövessék a példáját. Irányítása alatt a törzs erősebb lett, mint valaha.

Sejuani hódító hadjárata végül nem egy csatával, hanem egy békeajánlattal vette kezdetét. A tél első napján Ashe törzsének követei érkeztek Sejuani táborába, és avarosai gabonát hoztak ajándékul. Ashe célzása egyértelmű volt: ha Sejuani törzse egyesül az övével, a fagykarom-harcosoknak nem kell többé éhezniük. Sejuani számára ez az ajándék felért a legnagyobb sértéssel. Az ő szemében Ashe törzse jelentéktelen és puhány emberekből állt, akik harc helyett inkább a földet művelték. Mélységesen megvetette őket.

Sejuani összehívta törzsét, és elégette a gabonát. Kijelentette, hogy Ashe könyöradománya csak gyengeséget hozna számukra. Sejuani megfosztotta a követeket minden ellátmányuktól, és egy üzenetet bízott rájuk: a fagykarom népe bebizonyítja az avarosaiaknak, hogy csak a legerősebbnek van helye Freljord földjén. Ahogy a gabona lassan porrá hamvadt, Sejuani harcosai élén kilovagolt a táborból, hogy megtanítsa ellenségeinek az első nehéz leckét.

Belépés