Shen

Ki-pajzs
[Passzív] Ki-pajzs
Egy varázslat elsütése után Shent egy pajzs veszi körül. Ha más hősök is érintettek, ennek a hatásnak a töltési ideje csökken.

Támadó alkonyat
[Q] Támadó alkonyat
Shen magához hívja a szellemkardot, hogy támadjon vele. Az okozott sebzés a célpont maximális életerejével arányos. A támadások sokkal erősebbek lesznek, ha a kard eltalál egy ellenséges hőst. Az így eltalált hősök lelassulnak, ha távolodni próbálnak Shentől.

Lelki menedék
[W] Lelki menedék
Azok a támadások, amelyek Shent vagy a szellemkard közelében tartózkodó szövetségeseit érnék, nem találnak be.

Árnyékugrás
[E] Árnyékugrás
Shen a kijelölt irányba rohamoz, felbőszítve az útjába kerülő ellenfeleket.

Egységben az erő
[R] Egységben az erő
Shen megvéd egy szövetséges hőst az őt érő sebzésektől, majd nem sokkal ezután odateleportál hozzá.

Shen mind a lelkek világában, mind a halandók birodalmában megfejthetetlen talánynak számít – egyikhez sem tartozik igazán. Észak-Navori egyik legnagyobb tiszteletnek örvendő családjába született, de mivel apja töltötte be az Alkony szemének tisztségét, már a kezdetektől eldőlt, hogy a gyermek a Kinkou rendben fog tanulni.

Kusho nagymester fiaként a rend elvei szerint nevelték, így azok olyan természetessé váltak számára, mint az ioniai naplemente. Megismerte a Fametszés szükségességét, és azt is, hogy hogyan kell Versenyre kelni a Nappal, de ami a legfontosabb, elsajátította a a Csillagok Figyelésének bölcsességét. Gyerekkora tanulással és meditációval telt; minden oktatója példás tanítványnak tartotta.

A harci kiképzésben csak legközelebbi barátja, az ifjú Zed érhetett a nyomába. Testvérekként nőttek fel, és megosztották egymással legbensőbb reményeiket és álmaikat. Shen bármikor számíthatott Zedre, ha új nézőpontra volt szüksége egy kérdésben. Ők ketten számítottak a Kinkou legígéretesebb tanoncainak.

Ahogy fejlődtek a képességeik, Kusho egyre veszélyesebb küldetésekre vitte őket, többek között a Zhyun tartományt rettegésben tartó Aranydémon utáni vadászatra. A kutatás évekig tartott, de Shen elszántsága a számtalan iszonyatos gyilkosság láttán sem ingott meg. Amikor kézre kerítették, kiderült, hogy a „démon” csupán egy vándorszínház kellékese, Khada Jhin volt. Kusho nagymester a kivégzés helyett börtönbe záratta a gyilkost.

Bár ő és Zed is úgy gondolták, hogy súlyosabb büntetést érdemelt volna, Shen elfogadta apja döntését. Ő az Alkony szeme által tanúsított szenvtelenséget próbálta elsajátítani, így nem tudta megbékíteni a megkeseredett és a Kusho döntése miatt neheztelő Zedet.

Amikor noxusi erők törtek az Első honra, Shen vonakodva bár, de a közbeavatkozást elutasító Kusho mellé állt. Zed elhagyta a Kinkou rendet, hogy a megszállók ellen harcoljon, Shen viszont ekkor is a templom falai között maradt.

Az ellenség sorra foglalta el a tartományokat. Shen eközben Ionia lelki harmóniájának megőrzésére törekedett. Távollétében megérezte, hogy felborult a Kinkou rend egyensúlya. Hazasietett, de már csak egy véres puccs túlélőit találta ott. Tőlük tudta meg, hogy Zed saját tanítványokat toborzott, és elfoglalta a templomot.

Ennél is szörnyűbb hír volt, hogy Shen apját saját kezűleg ölte meg Zed, akit korábban sajátjaként nevelt.

Shen dühét elfojtva a hegyek közé, biztonságos helyre vezette a Kinkou megmaradt harcosait. Shen magához vette apja szellemkardját, és felvette az Alkony szeme címet is. Feladatául nem a bosszút, hanem a rend újjáépítését tűzte ki. Az alapelveket követve új tanoncokat toborzott, remélve, hogy helyreállíthatja a rend korábbi erejét.

Volt köztük egy különösen tehetséges lány. Akali Jhomen Tethit személyesen tanította meg a lopakodás és a megtévesztés mesterségére. Anyja, Mayym, Kusho mellett szolgált az árnyék ökleként, és úgy tűnt, hogy a lány az ő nyomdokaiba léphet. Shennek többször is nyugalomra kellett intenie Akalit, aki a halálos ellenségeik elleni harcot sürgette.

Amikor Noxus végül visszavonult, sok ioniai ünnepelte a győztes ellenállókat. Mások, mint Shen, a háború következményeivel foglalkoztak. Kitartott kötelessége mellett, elnyomva Zed iránti gyűlöletét, és a saját vezetői képességeivel kapcsolatos kételyeit. Az Első hont megviselték a háborús évek, ezért Shen nem volt biztos abban, hogy az újjáépült Kinkou rend képes lesz helyreállítani az egyensúlyt.

Bár valóban Akali lett az új árnyék ökle, érezte, hogy a lány egyre inkább eltávolodik tőle. Végül nyíltan megtagadta a tanait, és elhagyta a rendet.

Shen hosszasan meditált, és a csillagokat figyelve arra jutott, hogy Akalinak rá kell lelnie a maga útjára, csakúgy, mint a Kinkou rendnek.

A szellemvilágban vívott láthatatlan csaták között Shen néha azon elmélkedik, hogy érdemes-e kitartani az elvei mellett. Az érzelmeit uralva mindig megőrizte a hagyományokat, de nem hagyja nyugodni a kérdés: meddig járhatja mindkét világot, mielőtt az egyik világbeli tettek végkép elpusztítják a másik világot?

Belépés