Singed

Viharos hátszél
[Passzív] Viharos hátszél
Singed lendületet vesz a közeli ellenfeleken, így amikor elhalad mellettük, a mozgási sebessége megnő.

Méregcsík
[Q] Méregcsík
Singed mérgező gőzfelhőt hagy maga után, ami sebzést okoz a benne tartózkodó ellenségeknek.

Mega ragacs
[W] Mega ragacs
Singed egy üveg szupererős ragasztót locsol a földre, ami lelassítja és röghöz köti a rálépő ellenfeleket.

Átdobás
[E] Átdobás
Megsebzi a célpontot, és a levegőbe, Singed háta mögé löki. Ha az áthajított egység Singed Mega ragacsában ér földet, egy ideig nem tud mozdulni.

Őrületes főzet
[R] Őrületes főzet
Singed elfogyaszt egy hatékony vegyi főzetet, ezzel megnöveli a harci statisztikáit.

A torz, kifürkészhetetlen elmebeteg, vagy ahogy Runaterra-szerte ismerik: Singed teljesen hétköznapi körülmények között született Piltoverben. Már gyermekként is rendkívül intelligens és végtelenül kíváncsi volt. A természet törvényszerűségei és megnyilvánulásai teljesen lenyűgözték, olyannyira, hogy végül megpályázott egy ösztöndíjat Piltover neves egyetemén.

Zsenialitása nem maradt sokáig rejtve.

Singed természettudományos kísérletei nagyon ígéretesnek – mondhatni úttörőnek – bizonyultak, de rá kellett jönnie, hogy Piltover figyelme a hextech felfedezésével egyszer és mindenkorra a mágia és a technológia ötvözete nyújtotta lehetőségek felé fordult. Singed nagyon hamar a kiváltságosok körén kívül találta magát, ahonnan úgy látta, a mágiát azok használják mankóként, akik nem képesek felfogni a világ működését, vagy nem is érdekli őket eléggé. Fennhangon bírálta mindazt, amit ő pusztán az egyetem berkeiben burjánzó új és felelőtlen hóbortnak látott.

Singed inkább az alkímia kínálta vegyészeti lehetőségekbe ásta bele magát, de mindazon eredmények ellenére, amelyekkel intellektusa révén gazdagította a területet, erőfeszítéseivel végül csak nevetségessé tette magát a tudóstársai körében. Nem kellett hozzá sok idő, és pénzügyi forrásai elapadtak, őt magát pedig száműzték mind az egyetemről, mind pedig Piltoverből. Singed számára nem maradt más választás, mint új életet kezdeni – ezúttal Zaunban.

Az alsóvárosban olcsón lehetett élni, és nagy volt a kereslet az újításokra. Singed gyorsan talált munkát a folyamatosan fejlődő vegytechiparban, így tudását és fáradhatatlan munkabírását az egyre gátlástalanabb és változatosabb ügyfélkör szolgálatába állíthatta. Erkölcsi szempontból általában megkérdőjelezhető kísérletei széles skálán mozogtak az emberek és állatok erősítésétől a kettő egyesítéséig, számtalan egyéb próbálkozás mellett. Ezzel együtt elképesztő léptekkel haladt előre új szakterületén, ám ennek sokszor a saját egészsége látta kárát. Mivel mindenkinél jobban ismerte az élő szervezet kémiai szükségleteit, olyan élénkítőszereket kísérletezett ki, amelyekkel hetekig ébren tudott maradni és dolgozni, hogy azután remegve, erőtlenül omoljon össze, és napokig aludjon.

Az alkimista Singed megszállott, fáradhatatlan erőfeszítései azt eredményezték, hogy pártfogókból és ügyfelekből sosem volt hiány, és végül még a noxusi hadmérnökök is hozzá fordultak. Piltover és Zaun utcáin gyorsan végigsöpört a szóbeszéd, hogy a birodalom és a legfőbb tábornok a csőd szélére jutott a horribilis összeg miatt, amelyet Piltovernek kellett kifizetniük a hadsereg átvonulásáért cserébe az észak-shurimai hadjáratok során, így hamarosan máshol keresnek majd lehetőségeket az új, olcsóbb hódító háborúkra. Amíg azonban pontosan fizettek, Singedet mindez nem érdekelte.

Az éveken át fel-felbukkanó, kisebb megbízások után Singedet megkörnyékezte egy Emystan nevű noxusi katonai parancsnok, aki leszerződtette az alkimistát, hogy segítsen neki megtörni az ioniai háborúban kialakult szégyenletes patthelyzetet. A parancsnoknőnek egy újfajta fegyverre volt szüksége, amilyet még soha senki sem látott… és ezért cserébe felajánlotta, hogy gazdaggá teszi az alkimistát.

Fenntartásait félretéve Singed minden erejével, tudásával és tapasztalatával az új fegyver megalkotásán dolgozott. Erőfeszítéseinek eredményeképpen instabil, robbanékony és félelmetes alkímiai tüzet sikerült létrehoznia. Amikor a fegyvert végül rászabadították Noxus ellenségeire Ioniában, a nyomában keletkező forróság még a köveket is megrepesztette, a földet pedig annyira sűrű és átható, fémes méreggel szennyezte be, hogy gyakorlatilag semmi sem termett meg azon a területen többé. Még Emystan saját szövetségesei is elborzadtak, bár azért annyira nem, hogy a parancsnokot és Singedet háborús bűnösöknek kiáltsák ki.

Most, hogy a tőke, az anyagok, sőt, a kísérleti alanyok szempontjából sem korlátozza többé semmi, Singed mégis érzi magán az eltelt évek súlyát. A legutóbbi munkájával már tudatosan inkább a biológia irányába fordult, és sokkal drámaibb léptékben gondolkodik. Nemrégiben az állat, az ember és a gép egybeolvasztására tett egyik kísérlete nyomán a laboratóriuma megsemmisült, arcát mocskos kötések tartják össze, kísérleti alanyai pedig szabadon portyáznak Zaun utcáin, Singed azonban továbbra is hajthatatlan.

Azt már kitapasztalta, hogyan lehet elpusztítani a testet, így most annak megőrzése és átalakítása kezdte el foglalkoztatni... és ezzel együtt a lehetőség, hogy az életnek talán nem kell véget érnie az elkerülhetetlen halál után.

Belépés