Sion

Dicső halál
[Passzív] Dicső halál
A megölt Sion ideiglenesen újjáéled, de ebben a formában rohamosan veszít az életerejéből. A támadásai jelentősen felgyorsulnak, gyógyítják őt, és a célpont maximális életerejével arányos bónusz sebzést okoznak.

Megtizedelő csapás
[Q] Megtizedelő csapás
Sion felkészül, hogy egy nagy erejű köríves csapással sújtson le az előtte lévő területre, és megsebezze az éppen ott tartózkodó ellenfeleket. Ha elég hosszú ideig készül fel a támadásra, az a levegőbe löki és elkábítja az eltalált ellenfeleket.

Lélekkohó
[W] Lélekkohó
Sion pajzsot von maga köré, és 3 másodperc elteltével ismét aktiválhatja a képességet, hogy varázssebzést okozzon a közeli ellenfeleknek. Ellenfelei megölésével Sion passzívan növeli a maximális életerejét.

Gyilkos üvöltés
[E] Gyilkos üvöltés
Sion egy rövid hatótávolságú lökéshullámot indít el, amely megsebzi és lelassítja az első eltalált célpontot, valamint csökkenti a páncélját. Ha a lökéshullám egy miniont vagy egy szörnyet talál el, hátralöki, lelassítja, és csökkenti minden ellenfél páncélját, akin keresztülhalad.

Megállíthatatlan roham
[R] Megállíthatatlan roham
Sion a kijelölt irányba rohamoz, és egyre gyorsabbá válik. A roham kismértékben az egérmutató irányába terelhető. Amikor nekiütközik egy ellenfélnek, megsebzi és a levegőbe löki a célpontot. A hatás erőssége a rohamozással megtett úttól függ.

Több mint egy évszázaddal ezelőtt a riválisait egytől egyig lemészároló hadúr, Sion lett Noxus bajnoka. A barátai és ellenségei egyaránt rettegtek tőle. A büszke harcos kultúra utolsó képviselője volt, amely alapítása óta jellemezte a birodalmat. Sion az ősei előtt esküdött meg, hogy sosem hátrál meg a harcban, és ha eljön az idő, büszkén, harcosként fog meghalni.

Nem volt ravasz vagy ügyes stratéga, mégis kegyetlenül hatékony hadvezérnek bizonyult, és számos győzelmet aratott Noxus nevében. A birodalom erősebb volt, mint évszázadok óta bármikor, ezért a Főparancsnokság tábornokai döbbenten szembesültek azzal, hogy egy nyugati állam nemcsak ellenállt a támadásaiknak, hanem elkezdte visszaszorítani őket. A demaciai seregek kelet felé szorították a noxusiakat, és Hvardis falai közé űzték őket. Az Ezüst-hegységet feldúló Sion dühödten dél felé indult.

A városhoz érkezve meglátta a demaciai sereget a láthatáron. Eszükben sem volt megostromolni Hvardist, megelégedtek azzal, hogy kiszorították a noxusiakat a szomszédos területekről, és felkészültek a hazatérésre. Sion hadrendbe állította katonáit, hogy móresre tanítsa a feltörekvő kis államot. Hvardis noxusi parancsnoka azonban a korábbi vereségek miatt nem akart kimozdulni a falak mögül, hagyta volna elvonulni az ellenséget.

Sion harcosai foglalták el ezt a földet, a vérükkel fizettek érte – így hát felháborodásában lehajította a parancsnokot a falról, és általános támadást vezényelt.

Sion a demaciai arcvonalnak rontott, és a vezetőjüket, I. Jarvant kereste. Míg a saját elszánt harcosai vele tartottak, Hvardis védői gyengének bizonyultak. Hamar megtört az akaratuk, és visszavonultak, magára hagyva Siont és felesküdött katonáit. Harcosai sorra elestek, de Sion fáradhatatlanul kaszabolta az ellenséget.

Egyedül maradt, mire tucatnyi, kardtól és nyíltól szerzett sebből vérezve elérte Jarvant. A brutális párbajnak végül a demaciai gyilkos csapása vetett véget. Sion elejtette fejszéjét, és egy végső erőfeszítéssel letépte a koronát a királyról, a másik kezével pedig torkon ragadta őt. Jarvan őrei hiába döfték fegyverüket Sion testébe, ő nem engedte el áldozatát.

Sion csak akkor adta meg magát a halálnak, amikor a király megfulladt.

Testét az emberei visszaszerezték, és a még mindig a kezében szorongatott demaciai koronával együtt, katonai pompa kíséretében vitték vissza a Halhatatlan Bástyához. Noxus egy emberként gyászolta Siont, és egy hatalmas emlékmű alá temették, hogy örökké hirdesse dicsőségét.

Fél évszázaddal később felnyitották a sírt.

Noxus ereje hanyatlásnak indult a Sion halála óta eltelt időkben, és Boram Darkwill, a hatalmon lévő legfőbb tábornok bármi áron vissza akarta állítani egykori dicsőségüket. Darkwill szövetségese, a Fekete Rózsa nevű titkos társaság tiltott mágiával feltámasztotta a halott hőst, és a legfőbb tábornok elé vezette őt.

Nem utasíthatta el ezt az ajándékot, így Sion ismét életre kelt, és ezúttal a minden fájdalomra érzéketlenné vált testét kizárólag a vérszomja éltette.

Élő faltörő kosként rontott neki Noxus ellenségeinek, elpusztítva mindenkit, aki az útjába került. Azonban Sion győzelmeinek még annál is súlyosabb ára volt, mint egykor életében. Irányíthatatlan volt, válogatás nélkül gyilkolt szövetségest és ellenséget, így a mellé beosztott katonák elkezdtek dezertálni. Végül Darkwill parancsot adott arra, hogy temessék vissza Siont.

Több száz harcossal végzett, mielőtt sikerült láncra verni, és visszavonszolni a Halhatatlan Bástyához. Gyilkolás nélkül a testét átható vérmágia gyorsan eluralta az elméjét, és őrjöngés lett rajta úrrá. Üvöltései csak akkor csendesedtek el, amikor visszazárták a hatalmas szobor alatti sírba.

Éveken át senyvedt ott a halál és az élet közti állapotban. Amikor ismét megnyitották a sírt, egy teljesen új birodalom tárult elé. Darkwillt megbuktatta Jericho Swain tábornok, de Siont ez nem érdekelte. Üvöltve rángatta láncait, hisz dühét csak harcban csillapíthatta.

Egy vasketrecbe zárva visszavitték Hvardishoz, ami Darkwill uralma alatt elszakadt Noxustól. Az új legfőbb tábornok Sionnal akarta megtorolni a lázadásukat.

Lemészárolta a védőket, és porig rombolta Hvardist, hangosan kacagva, ahogy puszta kézzel tépte szét a tornyokat. A Noxustól elszakadt többi régió gyorsan esküt tett a birodalomnak, attól tartva, hogy legközelebb rájuk szabadítják az élőholt szörnyeteget.

Sion most már örömmel fogadja, amikor vakító napfény tör be a sírjába… mert az annak a jele, hogy hamarosan lerázhatja láncait, és csillapíthatja vérszomját, átmenetileg lecsendesítve a fejében tomboló őrületet.

Sion alig emlékszik valamire a korábbi életéből, és még kevesebbre abból, ami azóta történt, de egyvalami ugyanolyan világos számára, mint a halála pillanatában: az egész világ retteg tőle.

Belépés