Volibear

A vihar választottja
[Passzív] A vihar választottja
Volibear pár másodpercig gyorsan gyógyul, ha életereje elér egy kritikus szintet.

Rohanó mennydörgés
[Q] Rohanó mennydörgés
Volibear négy mancsra ereszkedik, és gyorsabban fut. Ez a bónusz sebesség ellenséges hősök üldözése közben tovább növekszik. Az első megtámadott ellenséget Volibear a feje felett hátradobja.

Őrjöngés
[W] Őrjöngés
Volibear ismételt támadásaival további támadási sebességet nyer. Miután Volibear sorozatban háromszor egymás után támadást vitt be, kegyetlenül megharaphatja célpontját, és így annak hiányzó életerejétől függően fokozott sebzést okozhat.

Magasztos üvöltés
[E] Magasztos üvöltés
Volibear erőteljes üvöltést hallat, amely megsebzi, lassítja és kissé hátralöki az ellenfeleit. A fellökött vagy rohamozás közben ért ellenfelek további sebzést szenvednek el. A minionok és a szörnyek szintén rettegni kezdenek.

Viharkarmok
[R] Viharkarmok
Volibear testéből villámok törnek elő, megsebezve több közeli ellenfelet. A vihar ereje miatt Volibear támadásai nyomán villám sújtja a célpontokat, amely átpattan a közelben tartózkodó ellenfelekre is.
Freljord könyörtelen északi vidéke az urszinok otthona. Ez a vad és harcias faj több ezer éve él a jeges tundrán. A vezetőjük egy ádáz harcos, aki a villám erejével csap le és félemlíti meg az ellenfeleit: Volibear. Az egyszerre harcos és sámán Volibear az ősi szokásokat és törzse harcias szellemét igyekszik megvédelmezni.

Bár a történelemírás őrzi néhány legendás haditettüket, az urszinok egy időben békés elvonultságban éltek. A harcosokat három vezető triumvirátusa irányította, akik fenntartották a hosszú elszigeteltséget, hogy ne kelljen részt venniük mások kisstílű csatározásaiban. A hármak mellett Volibeart sámánként nagy tisztelet övezte bölcsessége és éleslátása miatt. Ez volt népének leghosszabb békés időszaka, Volibeart mégis félelem kínozta. A jólét gyengévé, puhánnyá tette a törzset, és sokan rég elfeledték már a háború szent művészetét. Idővel Volibear úgy érezte, hogy hamarosan kihuny a lelkükben a láng. Amikor aggodalmát a triumvirátus elé tárta, ők nem hallgattak rá, és figyelmeztették: ne feledje, hol a helye.

A megvilágosodást kereső Volibear életét kockáztatva felmászott az urszinok szent hegyének csúcsára, ahol örök, mennydörgő fergeteg tombol. Úgy tartják, a vihar szeme látomással ajándékoz meg, a legendák szerint pedig a vihar kijelöli a törzs következő nagy vezetőjét. Ahogy Volibear a csúcs felé mászott, egy természetellenes villám sújtott le rá. Amikor végül magához tért, a sámánt egy szörnyű látomás szállta meg, amelyben sötétség emésztette el Freljordot. Volibear látta, ahogy a felkészületlen és önelégült urszin erőket iszonyatos jégteremtmények gyilkolják halomra. Abban a pillanatban felismerte, hogy népe elbukik, ha nem készülnek fel a háborúra.

Volibear sietve elindult lefelé a hegyről, hogy elmondja mindazt, amit megtudott, de útját állta három urszin: a triumvirátus. Tudván, hogy Volibear véget vetne a hosszan tartó békének, nem voltak hajlandók megszívlelni a figyelmeztetését. Sőt, azt akarták, hogy hallgasson, és ezért vagy a szavát adja, vagy az életét. A végletekig elszánt Volibear megesküdött, hogy az urszin nép túlélése múlik az ő üzenetén, és vadul rávetette magát a triumvirátus tagjaira. Rettentő összecsapás kezdődött, és amikor Volibear érezte, hogy hamarosan legyűrik, ő a fergeteg erejét hívta segítségül. A zabolátlan villámlás, amit elszabadított, mennydörgő csapással terítette le mindhárom ellenfelét. A kába és döbbent triumvirátus a saját szemével láthatta az urszin vezérek jelét: a szent vihar erejét.

Felismerve a valóra vált jövendölést, a három vezető Volibeart tette meg az urszin nép új vezérévé. Volibear hamar jelentős hatást gyakorolt a törzsre, felrázta őket a semmittevésből, feltámasztotta háborús hagyományaikat, és szövetségre lépett Sejuanival, a harcossal, aki melléjük állt az eljövendő gonosz elleni küzdelemben. Idővel, ahogy a törzs tagjai visszanyerték harcedzettségüket és a régi szenvedélyt, úgy váltak ismét a legendákból ismert félelmetes harcosokká. Volibear és az urszin nép felkészülten várja a jeges horizonton derengő sötét napot.

Belépés