Ziggs

Rövidzár
[Passzív] Rövidzár
12 másodpercenként Ziggs következő alaptámadása bónusz varázssebzést okoz. Ennek a töltési ideje lecsökken, valahányszor Ziggs használja egy képességét.

Pattogó bomba
[Q] Pattogó bomba
Ziggs elhajít egy pattogó bombát, amely varázssebzést okoz.

Hátizsák töltet
[W] Hátizsák töltet
Ziggs egy robbanótöltetet hajít el, amely 4 másodperc után vagy a képesség újbóli aktiválásakor felrobban. A robbanás varázssebzést okoz az ellenfeleknek, és hátralöki őket. Ziggs is hátrarepül, de nem szenved el sebzést. A Hátizsákkal Ziggs hextikus robbantást intézhet a sebezhető ellenséges tornyok ellen.

Hextikus aknamező
[E] Hextikus aknamező
Ziggs mozgásérzékelős aknákat szór szét, amelyek az ellenség érintésére felrobbannak, varázssebzést okoznak, és lelassítják az ellenfelet.

Mega inferno bomba
[R] Mega inferno bomba
Ziggs beveti legfőbb találmányát, a Mega inferno bombát, és jó messzire elhajítja. Az elsődleges robbanási zónában tartózkodó ellenségek több sebzést szenvednek el, mint a távolabb állók.

Ziggs született bütykölő volt, de kaotikus, hiperaktív természetével kilógott a yordle tudósok sorából. Mindig is arra vágyott, hogy Heimerdingerhez hasonlóan ő is elismert feltaláló legyen. Mániákus eltökéltséggel vetette bele magát számos, sikerrel kecsegtető projektbe az új felfedezések reményében, és ettől a robbanóanyagokhoz kapcsolódó kudarcai sem tudták eltántorítani. Ziggs kísérleteinek híre eljutott a híres piltoveri Yordle Akadémiára, és annak elismert professzorai meghívták őt, hogy mutassa be képességeit. Azonban a biztonsági intézkedések terén Ziggsre oly jellemző hanyagság miatt a bemutató idejekorán véget ért, amikor a bemutatott hextech motor túlmelegedett, és hatalmas lyukat ütött az Akadémia falán. A professzorok leporolták magukat, majd komoran kitessékelték Ziggst. A lesújtott Ziggs felkészült rá, hogy megszégyenülten visszatérjen Bandlevárosba. Azonban még mielőtt útnak indult, zauni ügynökök egy csoportja hatolt be az Akadémiára, és elrabolták a professzorokat. A piltoveri hadsereg egy zauni börtönig követte a foglyok nyomát, ám fegyvereik kevésnek bizonyultak a megerősített falak lerombolásához. Ziggs elhatározta, hogy megoldja a helyzetet, és elkezdett egy újfajta fegyverzettel kísérletezni. Rájött, hogy ösztönös rombolási képességei most a hasznára válhatnak a foglyul ejtett yordle professzorok kiszabadításában.

Ziggs hamarosan számos nagy erejű bombát fejlesztett ki, amelyeket szeretete jeléül csak „hexplozívoknak” becézett. Tesztelésre kész új találmányaival Zaunba utazott, és beosont a börtön területére. Kilőtt egy hatalmas bombát a börtönre, és vidáman figyelte, ahogy a robbanás áttörte a megerősített falakat. Miután a füst eloszlott, Ziggs megrohamozta a létesítményt, és az őröket bombaesővel elüldözte. A cellához rohant, lerobbantotta az ajtót a zsanérjairól, majd kiszabadította a yordle foglyokat. A megszégyenített professzorok az Akadémiára visszatérve Ziggs munkáját egy tiszteletbeli címmel jutalmazták: ő lett a Rombolás dékánja. A végül elismerésben részesülő Ziggs elfogadta a javaslatot, alig várva, hogy kifogyhatatlan számú hexplozívját próbára tehesse Valoran vidékein.

Belépés